Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Социални проблеми на присъединяването на България към Европейския съюз
 
Съдържание
Пълен текст в PDF (265 kb)

Социалната политика на Европейския съюз има за цел да смекчава най-съществените различия в националните схеми и програми, да улеснява свободното движение на работниците, да създава предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, да усъвършенства равнището на професионалното образование и да подпомага преквалификацията и реинтеграцията на лицата, които са загубили работа поради структурни промени в икономиката или други социалнозначими причини.

Официалната процедура на преговорите със страните-кандидатки за членство, открита от 30 март 1998 година, стартира със "скрининг", т.е. аналитичен преглед на всички елементи от изискванията за членство, сред които гарантирането на социалните права на гражданите има съществена роля. Възможностите за приспособяване на системите за социална защита се основават на основните принципи, дефиниращи традициите и основните модели на социалната политика в Европа. Тези принципи не са постоянни и непрекъснато еволюират, като отчитат многообразието от външни фактори, в т. ч. както развитието на социалноосигурителните системи на страните-членки, така и стратегията за териториално разширяване на общността.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ