Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Парламентарни избори 2001 - анализи и резултати
 

 

 

 

На 5 юли 2001 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе съвместно с Българската социологическа асоциация семинар на тема: "Парламентарни избори 2001 - анализи и прогнози". Двете основни цели на проявата бяха да се извърши социологически анализ и интерпретация резултатите от парламентарните избори, както и да се очертаят основните измерения на следизборната ситуация и стратегиите за бъдещо развитие на България.

В семинара участваха всички основни актьори, формиращи социологическата общност в страната: представители на академичната социология (СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, ПУ "Паисий Хилендарски", БУ "Неофит Рилски"), на изследователските институти (Институт по социология към БАН) и на агенциите за изследване на общественото мнение (Галъп - България, МБМД, Сова Харис, Алфа Рисърч, Витоша Рисърч, Медиана, Асса-М, GFK, НЦИОМ).

Първата сесия беше открита от проф. д-р Атанас Атанасов от Института по социология към БАН с изложение на тема: "Изборни резултати и социологически прогнози". В него авторът, чрез сравнителен анализ на прогнозните резултати на различните агенции, акцентира върху възможностите и ограниченията на социологическия инструментариум в изследването на предизборната ситуация. В изказването на Кънчо Стойчев от Галъп - България, бе очертан социално-демографския профил на избирателите на парламентарно представени политически сили в страната. Докладът на доц. д-р Георги Димитров от СУ "Св. Климент Охридски", озаглавен "Резултатите от парламентарните избори и възможните сценарии за развитието на страната", имаше за цел да експлицира структурната логика, стояща в основата на последните събития и да прогнозира вариантите за бъдещо развитие на страната.

Предмет на обсъждане във втората част на семинара бяха особените измерения на следизборната ситуация, както и възможностите и рисковете, пред които е изправено българското общество. В нея изказвания направиха проф. д-р Георги Фотев, Андрей Райчев, Деян Деянов, Николай Тилкиджиев, Димитър Димитров, Мирослава Янова, Антоний Тодоров, Петя Кабакчиева, Цветозар Томов, Антоний Гълъбов и др. Въпреки съществените различия в гледните точки, мненията и оценките за актуалните социални процеси и по-дългосрочните тенденции, би могло да се направи следната констатация. След изборите от 17 юни 2001 г., българското общество е изправено пред принципно нова политическа ситуация, която се характеризира с висока степен на отвореност към бъдещето.

 

 

 

 

 

 

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ