Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести Глобален доклад за човешкото развитие на ПРООН и дискусия за инфомационните технологии
 

На 20 септември 2001 г. Програмата за развитие на ООН в България (ПРООН) и Центърът за изследване на демокрацията организираха съвместно семинар в Националния дворец на културата, на който бе представен VІ Глобален доклад за човешко развитие, последван от Кръгла маса за обсъждане на ролята на информационните и комуникационните технологии за развитието на България.

Глобалният доклад за човешко развитие се публикува ежегодно от 1990 г. по инициатива на Програмата за развитие на ООН в България, като основната му цел е да стимулира дебат за подобряване на качеството на живота на хората в целия свят. Тази година докладът акцентира върху ролята на новите технологии за човешкото развитие. Той отразява работата на ЦИД и ПРООН, които създадоха между-ведомствена инициатива за ролята на информационните и комуникационни технологии за българското общество не само като двигател на икономическото развитие, но и като средство за създаване на благоприятен климат за поддържане на човешкото развитие. Инициативата, която започна през февруари 2001 г., прие формата на координация и консултации, включващи представители на правителството, донорски организации, представители на частния сектор и на неправителствени организации. В резултат бе създаден документ за ролята на информационните технологии за развитието на България, който бе подробно представен на семинара.

В последвалата дискусия бе обсъден потенциалът на информационните и комуникационни технологии в България като стимул за социално и икономическо развитие. Присъстваха представители на правителството, областни управители и кметове, донорски организации, депутати, представители на частния сектор и на неправителствени организации, както и членове на академичната общност.

Коментари направиха г-н Пламен Петров, министър на транспорта и комуникациите, г-жа Дафина Герчева, ПРООН, г-н Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията, г-н Улрих Боес, консултант по информационните технологии и г-н Красимир Беневски, завеждащ отдела за информационни технологии в ПРООН.

Виж Глобален доклад за човешко развитие - 2001 г.

Виж програмата на семинара

Теми от доклада на български език

Новите технологии - ключ към намаляване на бедността в света

Индекс на човешкото пазвитие

България отново се изкачва в класацията на човешкото развитие

Тематичен документ "ИКТ в полза на развитието"

Тематичен документ "ИКТ в полза на развитието"- Резюме

Новите технологии - ключ към намаляване на бедността в света

Докато някои от развиващите се страни стават лидери в областта на високите технологии, други изостават далеч назад

ПРООН: Партньорства за борба с бедността

Докладът за развитието на човека призовава за разгръщане на изследователска и развойна дейност, за диференцирано ценообразуване и за подкрепа на бедните страни в приложението на законите за защита на интелектуалната собственост като начин да преодолеят технологичното разделение

Глобален доклад за развитието на човека 2001

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ