Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институционални аспекти на вътрешната сигурност: европейското измерение
 

 

 

 n

 

Кръгла маса
16 юни, 2003
Център за изследване на демокрацията

На 16 юни, 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на директора на Европол Юрген Сторбек. Дискусията е продължение на дебата за необходимостта от реформа в сектора за сигурност и за влиянието на транс-граничната организирана престъпност върху корупцията в органите за сигурност. Участваха експерти от работните групи "Контрабанда и корупция" и "Реформа в сектора за сигурност" към Центъра, представители на МВнР, МВР и Академията на МВР, НСБОП, агенция "Митници" и дипломати.

Г-н Бойко Коцев, заместник-министър на вътрешните работи, откри дискусията със съобщение за подписването на споразумение за сътрудничество между Европол и България и изпращането на офицер за връзка в седалището на Европол в Хага. Преговорите по изготвяне на споразумението се водят от 1998 г., но подписването е забавено поради липса на закон за защита на личните данни.

Директорът на Европол Юрген Сторбек описа основните приоритети и трудности в работата на организацията. Европол насочва усилията си към борба с трафика на наркотици, тероризма, нелегалната имиграция и трафика на хора и прането на пари. Дейностите на организацията включват:

- обмяна на информация между полицейските служби на страните-членки на Европейския съюз, както и между митниците и органите за сигурност; изграждане на национални бази данни и на обща европейска база данни
- аналитична работа - подготовка на стратегически доклади и оперативни анализи, както и оценка на заплахите и анализ на рисковете
- хармонизиране на методите на работа между страните-членки
- изграждане на собствени разузнавателни служби

Проблемите пред Европол са свързани с преодоляване на различията между правните системи на страните-членки и координацията между органите за правоприлагане, действащи в границите на ЕС - Eurojust, Европейското бюро за разследване на корупция и измами и бъдещата европейска гранична полиция.

Непосредствените задачи на Европол са адаптиране на системите за правоприлагане в новите страни-членки към европейския модел, повишаване на сигурността извън пределите на ЕС, включително на Балканите, и вътрешна модернизация. Г-н Сторбек подчерта, че в борбата с организираната престъпност сътрудничеството между страните-членки и страните-кандидатки е от изключителна важност и изрази надежда, че успешните съвместни операции с българските органи за правоприлагане ще се увеличават.

В отговор на въпрос на г-н Стефан Николов, преподавател във факултет "Сигурност" на Академията на МВР, относно сътрудничеството между Европол и Интерпол г-н Сторбек каза, че двете организации работят много добре в обмяната на информация. Той подчерта, че Интерпол няма същия обхват на действие - например не засяга митническите служби - а действа единствено като глобална полицейска служба.

Г-н Огнян Шентов, председател на УС на Центъра, изрази мнението, че Европол би могла да играе важна роля за ограничаване на организираната престъпност на Балканите и попита какви са механизмите на сътрудничество със САЩ.

Г-н Сторбек сподели, че европейските лидери все още свързват проблемите на организираната престъпност единствено със Западните Балкани и че е необходимо да бъдат взети предвид усилията на всички страни в региона в тази сфера. Що се отнася до сътрудничеството между Европол и САЩ, то е силно затруднено поради наличието на около 30 правоприлагащи органи на територията на САЩ и поради заплахите за вътрешната сигурност на страната след атентатите от 11 септември 2001 г.

Юрген Сторбек
Биографични данни

Юрген Сторбек е назначен за директор на Европол през 1999 г. Заема поста директор на Звеното по наркотиците на Европол в Страсбург (1992-1993) и Хага (1994). От 1977 до 1993 г. работи във Федералното бюро за разследване на Германия. Роден е във Фленсбург, Германия.

Виж още:
Корупция, организирана престъпност и реформата на сектора за сигурност в България - дискусия, 24 април 2003

Превенция на корупцията в силите за сигурност

Новите насоки в противодействието на организираната престъпност - лекция на Боб Ейнсуърт, 21 февруари, 2003

Противодействие на организираната престъпност: от сътрудничество към взаимодействие и координация - лекция на Джон Абът, 6 февруари 2003 г.

     
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ