Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Регионална конференция: Бизнес възгледи за корпоративното управление: изграждане на нови структури в развиващите се пазари
 

На 22-23 септември 2000 г. Центърът за международно частно предприемачество и Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Националния фонд за демокрация и Програмата “Изток-Изток” на Институт “Отворено общество” проведоха регионална конференция “Бизнес възгледи за корпоративното управление: изграждане на нови структури в развиващите се пазари”. Четвъртата от поредни регионални конференции по различни аспекти на реформите, тя имаше за цел да създаде динамична среда, в която бизнес общността, участниците на пазара и изследователските институти да изразят своите собствени виждания за корпоративното управление.

Прозрачността, отчетността, отговорността и безпристрастността са съществени за възприемането на традициите на управление от бизнеса и правителството в развиващите се демокрации. Ефективното корпоративно управление позволява на собствениците и другите акционери да бъдат сигурни в зачитането на техните права в компанията. Те ускоряват икономическия растеж и инвестициите.

Темите, обсъждани на конференцията, включваха:

 • корпоративното управление като антипод на корупцията;
 • примери за корпоративна собственост в развиващите се демокрации;
 • прозрачност на финансовите институции и корпоративната инфраструктура;
 • създаване на местна политика;
 • определяне стратегии за корпоративно управление.

Сесиите предразполагаха участниците да споделят своя опит и виждания и предложат конкретни решения за провеждане на успешна политика, защита и прилагане на основните принципи на корпоративно управление. Участие взеха представители на държавната администрация, бизнеса, международни организации и чуждестранни експерти в областта на корпоративното управление.

Центърът за международно частно предприемачество е филиал на Американската търговска камара. Създаден е през 1983 да насърчава частното предприемачество и пазарно ориентираните реформи в световен мащаб. Като главен участник в Националния фонд за демокрация, Центърът за международно частно предприемачество подкрепя стратегии и механизми за демократично развитие, основани на пазарните принципи. Центърът за международно частно предприемачество се подпомага и от Американската агенция за международно развитие, частни корпорации и фондации. От основаването си Центърът е финансирал повече от 500 проекта в 90 страни, ръководил е програми за подготовка на управленски кадри в Африка, Азия, Централна и Източна Европа, Латинска Америка, Средния Изток и новите независими държави. Съвместно с Американската информационна агенция издава тримесечното списание “Economic Reform Today”.

CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE
1155 15TH Street, NW Suite 700, Washington, DC 20005
http://www.cipe.org/
cipe@cipe.org

 

Програма

 

21 септември 2000 (четвъртък) - Пристигане и настаняване

18:30

Коктейл, организиран от Центъра за изследване на демокрацията

22 септември, 2000 (петък)

8:30 - 9:00

Регистрация

9:00 - 9:10

Откриване и встъпителни слова на г-н Джон Съливан, Изпълнителен директор, Център за международно частно предприемачество и г-н Огнян Шентов, Директор, Център за изследване на демокрацията

9:10 - 9:25

Приветствено слово на г-н Ричард Майлс, Посланик на Съединените Американски Щати в България

9:25 - 9:40

Обръщение на г-н Радослав Цончев, Председател, Държавна комисия за ценните книжа
“Корпоративното управление в Централно и Източноевропейски контекст”

9:45 -11:00

Създаване на търсене на корпоративно управление
Разглеждане на положението в Словакия и Полша. Представяне на разработените местни инициативи и стратегии, допринесли за осъзнаването на необходимостта от стабилно корпоративно управление.
Отделните панели включваха:

 • Юген Юрцича, INECO/Институт за икономически и социални реформи (Словакия)
 • Мячеслав Бак, Институт за частно предприемачество и демокрация (Полша), относно как осведомеността за най-добрите бизнес традиции е съществен елемент в процеса на формиране на корпоративното управление.

11:00 - 11:15

Кафе пауза

11:15- 12:00

Въпроси и продължение на сутрешната дискусия

12:15 - 13:30

Обяд
Привличане на чуждестранни инвестиции чрез най-добрите традиции на корпоративното управление
Лектор: г-н Уилърд Уъркмен, Вицепрезидент, Американска търговска камара, Международен отдел

13:30 - 15:15

Участниците на пазара и подкрепата на инициативите за корпоративно управление
Изказвания относно подкрепата на бизнес общността в България и Румъния и ефективността от добре развитите местни инициативи.
Лектори:

 • проф. Бистра Боева (България), Държавна комисия за ценните книжа и ръководител на проекта "Инициатива за корпоративно управление"
 • г-н Валентин Йонеску (Румъния), ръководител на проекта “Национално корпоративно управление в Румъния” и бивш Министър на приватизацията
 • г-н Огнян Шентов, Център за изследване на демокрацията (България)
 • Йон Антон, Международен център за предприемачески изследвания (Румъния)

15:15 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 17:00

Дискусия
Разделяне на участници на групи от 20 човека, в които се разглеждат и обсъждат проблемите на корпоративното управление в контекста на направените изказвания по-рано през деня. Особено внимание се отделя на разграничаването на местното приложение на принципите на корпоративно управление и възможните бъдещи насоки за развитие.
Водещи на отделните групи и сесии:

 • г-н Уилърд Уоркмен, Американска търговска камара
 • г-н Юген Юрцича, INECO / Институт за икономически и социални реформи (Словакия)
 • г-н Огнян Шентов, Център за изследване на демокрацията
 • г-н Джон Съливан, Център за международно частно предприемачество

19:30

Вечеря
Частна собственост, корпоративно управление и икономически растеж в Югоизточна Европа
Лектор: г-н Кейт Крейн, Директор, PlanEcon, Inc., Вашингтон

23 септември, 2000 (събота)

9:00 - 12:00

Корпоративно управление и движещи сили: управленски институции, корпоративни правила и институционални инвеститори

 • проф. Пол Марер, Директор, Магистърска програма по бизнес администрация, IMC Graduate School of Business, Будапеща, (заслужил професор, Kelley School of Business, Indiana University, Блумингтън)
  “Системите на корпоративно управление и тяхната ефективност”
 • г-н Дарън Хартцлър, ръководител проект “Корпоративно управление”, отдел “Централна и Източна Европа”, Международна финансова корпорация (Киев)
  “Техническите способности на финансовите институции в процеса на ускоряване на корпоративното управление и тяхното влияние върху инвеститорите”
 • г-н Джон Съливан, Изпълнителен директор, Център за международно частно предприемачество

10:30 - 10:45

Кафе пауза

12:30

Заключителен обяд
Инициативата за корпоративно управление при икономиките в преход
Лектор: г-н Андрю Уилсън, Център за международно частно предприемачество, Вашингтон

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ