Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична лекция на Пирита Сорса: Икономическите предизвикателства пред България
 

n

На 17 юли 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Военната академия "Георги С. Раковски" организираха лекция на Пирита Сорса, постоянен представител на Международния валутен фонд за България. Лекцията е част от поредица срещи на чуждестранни лектори с висши служители на органите за сигурност, на които се поставят въпроси, свързани с "доброто управление" и новите предизвикателства пред сигурността.

В своето изложение Пирита Сорса постави акцент върху развитието на икономиката в България и направи прогнози за кратко-, средно- и дългосрочното й развитие. Г-жа Сорса изрази мнение, че икономиката се развива много добре и че ниските доходи и малкият брой чужди инвестиции (20% от БВП) ще бъдат основните проблеми на икономиката в дългосрочен план. Според г-жа Сорса основните елементи на правилната икономическа политика са няколко:

  • поддържане на макроикономическа стабилност (валутен борд, разумна фискална политика);
  • продължаване на структурните реформи (бизнес среда, приватизация, енергиен сектор и реформа в публичната администрация);
  • преструктуриране на икономиката;
  • подпомагане на социалната политика за смекчаване на последиците от реформите.

Г-жа Сорса подчерта необходимостта от поддържане на нисък бюджетен дефицит и от рационализиране на разходите в енергийния сектор и здравеопазването. По-голяма част от структурните реформи все още предстоят и е много важно те да се извършат, защото забавянето им би оказало негативно влияние върху растежа на икономиката в дългосрочен план. Членството в НАТО и ЕС трябва да бъдат взети предвид при всеки бъдещ анализ на икономиката на страната, тъй като те ще допринесат за развитието на определени сектори, което от своя страна ще окаже влияние върху по-слабо развитите икономически отрасли.

В заключение Пирита Сорса посочи, че България е постигнала голям напредък в икономиката, но трябва да ускори структурните реформи и да подобри социалната политика. Тя подчерта, че основната задача на МВФ е да консултира правителството, което взима всички окончателни решения във връзка с бюджета.

По време на сесията от въпроси и отговори г-жа Сорса каза, че въпреки поетите ангажименти от сегашното и предишните правителства реформите протичат по-бавно от очакваното. Според нея, новите работни места ще бъдат създадени от частния, а не от обществения сектор.

Въпреки, че фискалният резерв съдържа повече средства отколкото са необходими за изплащането на външния дълг, те не бива да се използват за нуждите на реалния сектор, защото това ще навреди на фискалната политика. Резервът е необходим, за да докаже финансовата стабилност на България и това ще привлече повече чужди инвеститори, каза г-жа Сорса.

Виж презентацията на Пирита Сорса "Икономически предизвикателства пред България" (Power Point, само на английски език)

Виж медийното отразяване на лекцията

Пирита Сорса
Биографични данни

Пирита Сорса (Финландия) е ръководител на мисията на МВФ в България. Преди това е ръководила мисията на МВФ в Хондурас. Доктор по икономика от Женевския Институт за международни изследвания. Работи в МВФ от 1994 г., преди това е била млад професионалист (1985-1988) и старши икономист (1990-1994) в Световната банка. През 1988-1990 г. работи в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като икономист. Автор на редица публикации в специализираната преса.

Виж лекцията на Родерик Мур във Военната академия

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ