Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обществен посредник за територията на Столична община
 
На свое заседание на 23 май 2001 г. Столичният общински съвет прие решение за създаване на институцията обществен посредник за територията на столична община. Със същото решение беше приет и Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в Столична община.

Общественият посредник ще функционира експериментално до законодателното уреждане на институцията. Очаква се новото Народно събрание да приеме разработения от експерти към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и внесен в предходния парламент от група народни представители Законопроект за омбудсмана, който урежда възможността за създаване на местни посредници.

Общественият посредник на Столичната община ще се избира от Столичния общински съвет чрез конкурс за срок от 2 години и за не повече от два последователни мандата.

Общественият посредник ще разглежда жалби на физически лица независимо от тяхното гражданство, на юридически лица и други организации срещу незаконосъобразни и неправилни актове и действия на местните органи, нарушения на процедурата за предоставяне на административни услуги, както и срещу прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане на достойнството на гражданите. От правомощията на институцията са изключени вътрешно-служебните отношения в органите на местната власт, приватизацията и дейността на общинските дружества, въпроси от личния живот на гражданите и съдебните процедури, както и възможността общественият посредник да представлява граждани пред съд или други публични институции. Производството пред обществения посредник е безплатно.

Правомощията на обществения посредник включват извършване на проверки, посредничество между страните, подаване на сигнали и предложения до местните органи и изразяване на публични становища.

Общественият посредник се отчита за дейността си пред кмета на Столична община и пред Столичния общински съвет и отговаря пред тях за извършени от него нарушения.

Към настоящия момент в редица общини в България (Шумен, Варна, Разград, Велико Търново, Стара Загора, Копривщица, Плевен и др.) по инициатива на Коалиция 2000 и нейните партньори са създадени и работят подобни посреднически институции.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ