Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Финансиране на политическите партии
 
На 2 декември 2002 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Националния демократически институт и Американската асоциация на юристите - Правна инициатива за Централна Европа и Евразия организира кръгла маса на тема Финансиране на политическите партии. В дискусията, която имаше за цел да допринесе за усъвършенстване на правната рамка на политическите партии в България, взеха участие народни представители, експерти, представители на неправителствени организации и чуждестранни и международни институции, журналисти. Понастоящем в Народното събрание е внесен един Проектозакон за политическите партии от народните представители от Коалиция за България Бойко Радоев и Николай Камов, а втори законопроект е в процес на разработване от народните представители от Национално движение Симеон Втори Емил Кошлуков, Мирослав Севлиевски и Борислав Цеков.

В своето приветствие към участниците Живка Дамянова, координатор на Коалиция 2000, подчерта антикорупционното значение на адекватната правна регламентация на финансирането на политическите партии.

Бойко Радоев, народен представител от Коалиция за България, представи основните принципи и насоки на внесения в парламента Проектозакон за политическите партии. Между най-съществените разпоредби на проектозакона Бойко Радоев посочи забраната за анонимни дарения, разрешението политическите партии да осъществяват стопанска дейност в определени предвидени от закона случаи и завишения контрол върху приходите и разходите на политическите партии, както от страна на държавните институции, така и от гражданското общество.

Емил Кошлуков, народен представител от Национално движение Симеон Втори, запозна участниците с основните идеи на разработвания в момента Проектозакон за политическите партии. Той се спря на необходимостта от прецизно регулиране на приходите на политическите партии, включително забраната за анонимни дарения и дарения от юридически лица с над 5% държавно или общинско участие. Емил Кошлуков обърна внимание и на продължаващото обсъждане на механизмите за определяне размера на държавната субсидия за политическите партии и подчерта значението на държавния и обществен контрол върху партийните финанси.

Майкъл Фарнуърт, директор за България на Националния демократически институт, представи канадския опит в законодателното уреждане на финансирането на политическите партии и възможностите за неговото приложение при разработването на законодателните промени в България.

В хода на последвалата дискусия участниците се спряха на възможностите за осъществяване на стопанска дейност от политическите партии, необходимостта от подобряване на контрола върху финансирането на предизборните кампании и въвеждането на данъчни облекчения за лицата, финансиращи политическите партии.

Пълна стенограма от дискусията в PDF (285 kb)
Законопроект за политическите партии (PDF 135 kb)
Финансиране на предизборни кампании в САЩ
Представяне на проекта за Закон за политическите партии внесен в 39 народно събрание от народните представители Бойко Радоев и Николай Камов на 22 май 2002 г.
Кратко резюме на предложенията за изменение и допълнение на правната регулация, касаеща финансирането на политическите партии, разработени от н.п. Емил Кошлуков, н.п. Борислав Цеков, н.п. Мирослав Севлиевски и Ивелина Алексиева (PDF 114 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ