Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса на тема "Корупцията и успехът на прехода"
 
На 6 ноември 2001 г., в Нов Български Университет се проведе кръгла маса на тема "Корупцията и успехът на прехода", организирана от департамент Политически науки. Кръглата маса беше открита от ректора на Нов Български Университет проф. Иванка Апостолова и доц. Антоний Тодоров. Основните теми на дискусията, в която участваха преподаватели и студенти от департамент Политически науки, бяха: политическа корупция, корупция и приватизация, корупция и социални ценности.

Д-р Александър Стоянов, Директор по научната дейност на Центърa за изследване на демокрацията и преподавател в УНСС представи Системата за мониторинг на корупцията и корупционните индекси на обществените нагласи спрямо корупцията от м. октомври 2001 г. Антикорупционните инициативи на Коалиция 2000 бяха представени от ст.н.с. Живка Дамянова и от Тихомир Безлов, който запозна присъстващите с резултатите от работата на експертната група по проблемите на корупцията и контрабандата. Обобщавйки резултатите от кръглата маса, доц. Антоний Тодоров подчерта, че департамент Политически науки ще продължи дискусията по проблемите на борбата срещу корупцията и в частност различните аспекти на антикорупционното образование.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ