Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Създаване на бизнес коалиции за прозрачност в електронните доставки на Министерството на финансите
 
На 12 февруари 2004 г. Коалиция 2000 съвместно с Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организира дискусионна кръгла маса, на която беше обсъдено ползването на специализиран софтуер от Министерството на финансите за електронни доставки на стоки и услуги, които са под задължителните минимални прагове за възлагане на обществените поръчки. Идентифицирани са няколко проблемни области, за които се изисква проучването на мнението на заинтересованите бизнеси, включително относно обхвата на разкриваната информация чрез специализирания софтуер, последователността във времето на това разкриване и накрая - процедурата по взимане на решение за закупуване на определена стока.

Електронният пазар ще започне да функционира най-вероятно до месец на интернет страницата на Министерство на финансите. Моделът за електронен пазар, представен от Румяна Ангелова, главен експерт в дирекция “Информационни системи”, Министерство на финансите, предизвика интереса на присъстващите представители на БАСКОМ, БАИТ, Софийска стокова борса, представителите на държавната администрация в лицето на Национална Агенция за приходите, Агенцията за вътрешен финансов контрол и експерти от Икономически институт на БАН и Центъра за икономическо развитие.

Съвместно с Николай Стоименов, началник отдел “Обществени поръчки” към Министерството на финансите, г-ца Ангелова отговори на множество въпроси, свързани с проблеми на приложението на модела, гаранциите за прозрачност и ефективност, които той предлага, предимствата му пред съществуващите в момента форми на провеждане на търгове, както и възможностите за прилагане на такъв модел в национален план от всички потенциални възложители на обществени поръчки.

Използването на електронния подпис като условие за сертификация на участието в така конструирания електронен пазар, възможностите за провеждане на тайна, закрита и открита процедура, както и балансът между цена и качество в критериите за оценка на предложенията бяха спорните точки, обсъждани от участниците. Всички заинтересовани лица, които биха желали да изразят своето мнение по представения модел за електронен пазар, могат да се включат в специален онлайн форум открит на Българския портал за развитие.

Програма на кръглата маса

Представяне на системата за електронни доставки на Министерството на финансите (MS PowerPoint, 11 Mb)

Медийно покритие на кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ