Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора Координационна среща за информационните технологии като фактор за развитие
 

На 8 март 2001 г. Програмата на ООН за Развитие (ПРООН) в София и Центъра за изследване на демокрацията проведоха втора координационна среща за информационните технологии като фактор за развитие, председателствана от г-н Антонио Виджиланте, постоянен представител на ПРООН у нас и г-н Огнян Шентов, директор на ЦИД. На срещата присъстваха представители на най-големите донорски организации в България, неправителсвени организации, работещи в областта на информационните технологии както и представители на частния ИТ сектор.

Срещата даде възможност да се разменят мнения и да се генерират идеи за бъдещо сътрудничество между обществения и частния сектори, а така също и начини за улесняване обмена на информация, свързана с информационните технологии.

Г-н А. Виджиланте очерта целта на срещата, насочена към укрепване на партньорството между обществения и частния сектори в сферата на информационните технологии с оглед на развитието на страната. Г-н О. Шентов подчерта значението на "Програма 2005", в която се обръща специално внимание на информационните технологии като 30-40 млн. долара ще бъдат отделени за свързване на училищата в мрежата. През м. март Министерството на транспорта и комуникациите ще направи преглед на тази част от Програмата, отделена за информационните технологии.

По време на срещата бяха разгледани основните изводи от въпросниците, раздадени преди началото на срещата. Обсъдени бяха и най-важните въпроси, свързани с развитието на информационните технологии като бяха представени различни предложения и инициативи.

Накрая бе решено с помощта на ПРООН да се сформира работна група с представители на бизнес средите и на обществения сектор. Договорено бе предложенията за участници в групата да се предадат до средата на седмицата.

Виж първата среща

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ