Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Координационна среща за развитието на информационните технологии
 

На 15 февруари, 2001 г. се проведе координационна среща на тема "Информационните технологии за развитие", председателствана от г-н Антонио Виджиланте, постоянен представител на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) в България и д-р Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Срещата бе посетена от представители на главните донорски организации в областта на информационните технологии, както и на частния бизнес в тази сфера.

Във встъпителната си реч г-н Виджиланте се спря на сегашното развитие на информационните технологии (ИТ) в България, необходимостта от удвояване на усилията чрез координиране на инициативите, от проследяване на досегашните инициативи и изграждането на рамка за развитие с цел постигане на растеж в областта на ИТ.

Д-р О. Шентов подчерта ролята на донорите и на неправителствените организации и особено на ПРООН, акцентирайки върху целите на донорите във връзка с местната законова база, регламентираща ИТ и очевидната липса на политическа воля и виждане в това отношение. Той изброи и основните аспекти, уредени от законодателството за Информационното общество в момента, посочвайки Закона за електронната търговия, изработен от ЦИД и приет наскоро от Народното събрание. Споменат бе и Съветът за координация на Информационното общество като забележителен пример на обществено-частно партньорство.

На срещата бяха засегнати и въпроси, свързани със съвременните тенденции в ИТ и бъдещите перспективи, националната програма и стратегия за ИТ, необходимостта от сътрудничество, Интернет центровете и Интернет потребителите и т.н. В заключение бе постигнато съгласие усилия да се насочат към създаване на рамка на политика, която да позволи на България да се развива в тази насока. За целта се предвиди и създаването на работна група, която да обединява представители от ПРООН, ЦИД, Световната банка, Центъра за икономическо развитие, Американската агенция за международно развитие, Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) и др., както и създаването (преди изборите) на документ, очертаващ политиката в тази насока. Предстои провеждането на среща с представители на частния сектор, БАИТ, СИСКО Системс, Майкрософт, Ериксон и др.

За повече информация виж Протокол от срещата и Списък на участниците на английски език.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ