Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: "Правни аспекти на информационното общество"
 
Участие в семинар на тема "Правните аспекти на информационното общество", организиран от Университетите в Амстердам и Маастрихт, Холандия, взеха представители на Центъра за изследване на демокрацията Виолета Костадинова и Божана Стоева.

В програмата на семинара бяха включени и се разгледаха редица теми, които имат пряко отношение към работата в Правната програма на Центъра по разработване на Законопроект за електронния документ и електронния подпис. Събраните на семинара материали и информацията, предоставена по време на лекционните курсове, бе както с практическа, така и с теоретична насоченост. Разгледани и дискутирани бяха следните основни въпроси:

  • Правно регулиране в Интернет и проблемът за приложимото право при електронната търговия;
  • Правна уредба на електронната търговия и електронния подпис;
  • Изработване на “Правила за поведение” при електронната търговия;
  • Новата европейска правна уредба в телекомуникационния сектор;
  • Защита на личните данни и защита на информацията в телекомуникационния сектор;
  • План за действие “eEurope 2002”, приет на Европейския съвет във Фейра, 19-20 юни 2000
  • Защита на потребителя в информационното общество и извънсъдебно решаване на спорове;
  • Правни аспекти на кибернетичните престъпленията;
  • Фискални аспекти на електронно предоставяните услуги;
  • Интелектуална собственост и информационно общество.

Лектори на семинара бяха преподаватели от Университетите в Амстердам, Маастрихт, Хамбург и Флоренция, а също така и практици от Price WaterHouseCoopers – Амстердам и адвокати от други правни кантори в Холандия, представители на неправителствени организации, сред които и Центъра за европейски политически изследвания, и служители на Европейската комисия.

Проведените дискусии с експерти от държавите-членки на Европейския съюз и с представители от други държави-кандидатки за членство в Европейския съюз, сред които Кипър, Унгария, Полша, Естония, бяха особено интересни и полезни от сравнително правна гледна точка.

Материалите от семинара са на разположение на всички заинтересовани в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ