Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Антикорупционен форум за Югоизточна Европа
 

Форумът, който се проведе на 25 и 26 февруари в Международния конферентен център за фирмено управление “Бистрица”, събра около 70 представители на неправителствени организации от Югоизточна Европа, експерти от Съвета на Европа, ОИСР, Транспaрънси Интернешънъл, Държавния департамент на САЩ, Агенцията за международно развитие на Великобритания, представители на български държавни институции. Представени бяха и Албания, Македония, Молдова, Словакия, Югославия, Румъния и Унгария.

 

Поглед към заседание на Форума

В рамките на първата проблемна област - мониторинг и оценка - бе представено сравнителното изследване, осъществено в Албания, България и Македония през януари 2000 г. То е подготвено в сътрудничество между Витоша Рисърч при Центъра за изследване на демокрацията, Центъра за икономически изследвания, Албания и Форум – Център за стратегически изследвания, Македония. Самото изследване е базирано на Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000.

В рамките на втората тематична област – антикорупционното партньорство между държавните институции и неправителствените организации – бяха анализирани потенциалните възможности и проблемите при преминаването от декларации и общи намерения към конкретни действия. Особено внимание бе отделено на българския опит. Още в приветствието си към участниците в конференцията, вицепрезидентът на Р България Тодор Кавалджиев акцентира върху голямата острота на проблема “корупция” у нас и заяви, че ако не бъде преодолян, страната ще бъде изправена пред нова национална катастрофа. На необходимостта от даване на личен пример в утвърждаването на принципите на прозрачността и отчетността се спря и посланикът на САЩ Ричард Майлс, като сподели начина, по който лично той периодично отчита доходите и имотното си състояние.

Димитър Бъчваров, директор на дирекция “Икономическа политика” при Министерския съвет и член на Съвета за координация на Коалиция 2000, изтъкна необходимостта от още по-конкретни форми на сътрудничество, включително и чрез разработването на проектомеханизми и проекторешения, които да бъдат представени на вниманието на изпълнителната власт. Важността от подобно партньорство, което вече дава своите плодове в рамките на процеса Коалиция 2000, изтъкнаха и Уилям Лорис, зам.-директор на Международния институт за правно развитие /Рим/ и Надере Лий от Американската агенция за международно развитие – България.

 

 

Разговори между участниците във Форума (от ляво а дясно) посланикът на САЩ г-н Ричард Майлз, д-р Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията и г- Тодор Кавалджиев, вице-президент на Р България

В рамките на специализираната Секция по локални проблеми, представителите на български неправителствени организации споделиха опита си от проектите, които понастоящем разработват чрез програма “Малки проекти” на Коалиция 2000. Георги Георгиев от Центъра за политически изследвания в Шумен разказа за създаването на новата институция “Граждански наблюдател” в резултат от сътрудничеството с общината на града.

Друг интересен опит е съвместната инициатива на кмета на Плевен Найден Зеленогорски и на местната неправителствена организация “Възродено гражданско общество” за създаване на институцията “местен омбудсман”. Деян Ашков от Младежката легия “Стефан Стамболов” – Смолян, разказа за опита от дейността на Областния обществен съвет против корупцията в тази част на Родопите. Беше разгледан и опита на Черноморската правна общност - Бургас, НСО “Лектори” – Пловдив и др.

В регионален план участниците бяха запознати от Александър Зегер, съветник към Програмата “Октопод II” на Съвета на Европа, с Антикорупционната инициатива за Югоизточна Европа, приета в средата на февруари 2000 г. в рамките на Пакта за стабилност, към която се присъедини и България.

Уилям Лорис запозна участниците с Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (SELDI), като изтъкна, че до голяма степен тази иницииатва се е възползвала от положителния опит, натрупан в рамките на Коалиция 2000.

Подчертано бе също така активното сътрудничество на SELDI с други международни инициативи с регионален обхват: Пакта за стабилност за ЮИЕ, Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, Централно-Европейската инициатива, Процеса Ройамон и др.

Комплексът “Корупция/контрабанда” бе обсъден в четвъртата секция на конференцията. Проблемът за взаимовръзката между корумпирането на държавните служители и организираната контрабанда, както и мерките за оценка на контрабандните пазари и пресичането на тези престъпления, бяха представени от специализираната Експертна група към Центъра за изследване на демокрацията. Изтъкнато бе, че експертната група е успешен модел на партньорство между държавните институции и гражданските структури в борбата срещу корупцията и контрабандата, тъй като включва представители на държавни органи (ГУ Митници, Специализирана следствена служба), експерти на Коалиция 2000 и профилирани журналисти.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ