Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане: Институцията омбудсман в България
 
На 9 Април 2002 г. в Народното събрание в София се проведе публично обсъждане на тема "Институцията Омбудсман в България". Дискусията беше организирана съвместно от Съюза на юристите в България, Центъра за изследване на демокрацията, Парламентарния информационен център и Американската асоциация на юристите - Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI). Присъстваха представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, обществените посредници на Велико Търново и Стара Загора, неправителствени организации, медии.

Дискусията беше открита с встъпителни думи от министъра на правосъдието Антон Станков и от Владислав Славов, председател на Върховния административен съд и на Съюза на юристите в България.

Представен бе сравнителноправен преглед на институцията Омбудсман в други държави, подготвен от Програма "Студенти на стаж в Парламента". Законопроектите за омбудсман бяха представени по реда на внасянето им в Парламента от народните представители: Любен Корнезов, Екатерина Михайлова и Емил Кошлуков. Разработената от Центъра за изследване на демокрацията концепция относно възможностите за създаване на институцията омбудсман в България беше представена от Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд.

Лилия Колова, програмен координатор на Центъра за социални практики, направи анализ на проведените от Центъра пилотни проекти по въвеждане на тази институция в някои общини. Своя опит като граждански посредници на местно ниво споделиха Рада Кулекова, бивш граждански посредник за район Младост в София и Антоанета Цонева, обществен посредник за Столична община.

В дискусията взеха участие: доц. Снежана Начева - преподавател по право, СУ "Св. Климент Охридски", Александър Кашъмов - Програма "Достъп до информация", Стела Трифонова - Дирекция "Права на човека", Министерство на външните работи, Панайот Ляков - народен представител, парламентарна група на Обединените демократични сили, Силви Чернев - председател на Арбитражния съд при БТПП и член на работната група към Правната програма на ЦИД, Теодора Калейнска - Информационен център на Съвета на Европа, Велико Търново, Веселин Цанков - Институт за правни науки към БАН.

В заключение представителите на неправителствени организации подчертаха необходимостта от консенсус между парламентарните сили относно изготвянето на обща платформа за въвеждане на институцията омбудсман в България и нейното законодателно регламентиране.

Новото издание на Центъра за изследване на демокрацията "Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект" беше предоставено на участниците в дискусията.

Пълна стенограма на дискусията в PDF (538 kb)
Брошура: "Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ