Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция
 

Съдържание

“Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция” е първият аналитичен текст на Експертната група по корупция и контрабанда в рамките на Коалиция 2000.

Явлението контрабанда се превърна в един от най-важните източници за “сивата икономика” в България през 90-те години. Нейното нарастване бе резултат на редица международни и вътрешни фактори, най-важният сред които е отслабването на пост-комунистическата държава и разпространяването на корупционни практики сред държавните служители.Възникна криминално преплитане на интересите на корумпирани служители /полицаи, митнически служители, висши чиновници и политици/, от една страна,и полукриминални групи и местната мафия, от друга. Българските “контрабандни канали” съставят част от по-широката мрежа на транснационалната престъпност.

Брошурата съдържа три части:

  • - анализ на трансграничната престъпност в България през 90-те години;

    - преглед на социологическите и статистическите методи за измерването на контрабандата;

    - практически предложения за ограничаване на контрабандата и свързаната с нея корупция.

Във втората част на брошурата /”Мониторинг на контрабандата”/ авторите предлагат два метода за измерване на нелегалния пренос на стоки. Един от тях е т.нар. “огледална статистика”, която се състои в съпоставянето между западните и българските официални данни за вноса и износа на страната. Този метод се използва за оценка мащабите на “сивата икономика” като цяло, както и за определяне на основните контрабандни канали в България. Освен това се предлага и оригинален механизъм, съчетаващ мониторинга, чрез извадкови проучвания, с контрола върху контрабандните стоки. Механизмът е ориентиран към бъдещо сътрудничество между местни неправителствени организации и държавни служби /митници и полиция/.

Третата част на брошурата съдържа конкретни мерки, чието осъществяване би довело до ограничаването на контрабандата и свързаната с нея корупция в страната. Тази част е структурирана по модела на Плана за действие срещу корупцията на Коалиция 2000. В нея се акцентира върху общността между реформата в обществения сектор и антикорупционните инициативи на гражданското общество. Съдържат се и препоръки за по-нататъшно развиване на международното сътрудничество против трансграничната престъпност в контекста подготовката за присъединяването на страната към ЕС.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ