Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклад за оценка на корупцията
 УВОД (PDF, 214 kb)

А. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА (PDF, 323 kb)

А.1. Реформата в публичната администрация и ролята на държавата - законодателна рамка

А.2. Институциите и обществото

Б. РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА (PDF, 137 kb)

Б.1. Правна основа на съдебната реформа

Б.1.1. Наказателно право и процес

Б.1.2. Гражданско и административно право и процес

Б.2. Реформа в организацията на съдебната власт. Квалификация на магистратите

В. БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА (PDF, 538 kb)

Б.1. Приватизация и корупция

Б.2. Условия за бизнес и корупция

Г. РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (PDF, 253 kb)

Г.1. Неправителствените организации

Г.2. Средствата за масово осведомяване

Д. ДИНАМИКА НА КОРУПЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА (PDF, 334 kb)

Е. МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА (PDF, 168 kb)

Е.1. Законодателни аспекти

Е.2. Институционални аспекти

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ