Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Неформалната икономика в страните-кандидатки за ЕС: дълбочина, обхват и тенденции в контрабандата и корупцията
 

Вторият ден на конференцията Неформалната икономика в страните-кандидатки за ЕС: дълбочина, обхват и тенденции в контрабандата и корупцията, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 29 и 30 ноември 2002 г. в София, беше посветен на Икономиката на престъпността: сив сектор, контрабанда, корупция.

Форумът е част от усилията на Центъра за изследване на демокрацията, насочени към оценка на развитието на трансграничната престъпност и свързаната с нея корупция в България. През 2000 г. Центърът публикува доклада Контрабанда и корупция: мониторинг и превенция, в който за пръв път бяха изследвани процесите на нелегалния трафик и свързаната с него корупция в страната, като бяха посочени стратегии и методи за контрол и превенция. Докладът беше резултат от сътрудничеството между правителствени институции и неправителствени организации в рамките на анти-корупционната инициатива Коалиция 2000 и резултатите от изследването бяха представени и високо оценени на много международни форуми.

През ноември 2002 г. беше публикуван анализът Корупция, контрабанда и институционална реформа, създаден от Работната група по контрабанда и корупция към Коалиция 2000 като продължение на първия доклад на тази тема. Публикацията разглежда трансграничната престъпност в България като част от новата мрежа на международната организирана престъпност и призовава към решителни действия за противодействие на системната корупция в правоприлагащите и правоохранителните органи. Монографията Контрабандните канали в Югоизточна Европа (ноември 2002) е още един принос на Центъра за изследване на демокрацията към анализирането на тези проблеми. Публикацията разглежда връзката между конфликтите в бивша Югославия и нарастването на трансграничната престъпност в региона, както и свързаната с нея корупция.

Целта на конференцията Икономика на престъпността: сив сектор, контрабанда, корупция беше да се даде оценка на развитието на институционалния отговор на сивата икономика и транснационалната престъпност, като особено внимание беше отделено на опасността от процъфтяването на икономическата престъпност в България в годините на прехода, причинено от редица национални и международни фактори. Сред последните са международният тероризъм, разрастването на трансграничната организирана престъпност, новите мащаби на международната корупция в контекста на глобализирането на икономиката, дестабилизационните процеси в Западните Балкани и налагането на ембаргови режими, възникването на регионални контрабандни канали и др. Във вътрешен план трябва да се отбележи кризата на реформиращата се съдебна система, както и деста-билизирането на правоохранителните и контролните органи на държавата, което създаде неблагоприятна правно-институционална среда за зараждащия се бизнес сектор и сериозно затрудни разчленяването между публичната и частната сфера.

Министърът на вътрешните работи на България, г-н Георги Петканов, откри конференцията. В своите изложения г-н Джеймс Пардю, посланик на САЩ в България, и г-н Иън Сутар, посланик на Великобритания, разгледаха състоянието и противодействието на икономическата престъпност в България и в световен план. Представители на правоприлагащи институции, съдебните органи и експерти от неправителствени организации обсъдиха икономическата цена на организираната престъпност и корупцията. Участниците във форума постигнаха съгласие, че организираната престъпност не е само криминален проблем, но и проблем на социално-икономическото и политическото развитие на България, както и че съществува необходимост от подобряване на комуникацията и сътрудничеството между правоприлагащите и правоохранителните институции и неправителствените организации, за да се противодейства на организираната престъпност в страната.

Виж още:

Програма и изказвания
Стенограма на конференцията
Новата икономика на престъпността - дискусионни тези(PDF)
Медиите за конференцията
Снимки
Други форуми и публикации на Центъра за изследване на демокрацията
Главна страница на конференцията

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ