Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Перспективи и характеристики на здравната реформа в България
 

Международният бизнес клуб събра представители на дипломатически мисии и международни организации, чуждестранни и български медицински фирми и експерти на работна закуска на тема "Особености и перспективи на здравната реформа в България" с министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев и г-жа Лада Стоянова, експерт от Световната банка. На срещата, проведена на 7 юли 2000 г. в Центъра за изследване на демокрацията, присъстваха и г-н Ярослав Линденберг, посланик на Полша, г-жа Нилима Митра, посланик на Индия, д-р Бойко Пенков и д-р Боян Доганов от Националната здравно осигурителна каса.

В презентацията си министър Семерджиев запозна присъстващите с особеностите и проблемите, на започналата на 1 юли 2000 здравна реформа в страната. Той изтъкна безрезултатните опити на досегашните правителства, довели до влошаване на здравните показатели, до непригодност на здравната структура и неадекватно финансиране и заплащане на здравните служители. Едва през 1997 г. бе приложен нов подход към реформите по отношение на законовата база и управлението на системата. Законът за народното здраве от 1972 г. е заменен със седем нови законови документа, които позволяват на българската здравна система да премине от интегриран към конктрактен модел на уреждане взаимоотношенията между лекар и пациент.

В презентацията бяха проследени следните основни направления на реформата:

 • Финансирането на сектора, уредено чрез Закона за здравното осигуряване, което ще се осъществява не само от данъци и такси, а и чрез здравни осигуровки и допълнителни плащания. Единствено спешната и психиатричната медицинска помощ, научната дейност и други ще бъдат финансирани чрез данъчните постъпления. Променя се и подходът на заплащане на лекарите, които сключват специален договор с пациентите и няма да получават заплата от държавата.
 • Държавните болници ще променят статута си и ще се преобразуват в търговски дружества и дружества с ограничена отговорност, регламентирано от
 • Закона за лечебните заведения, което ще разкрие възможности и за промяна на собствеността им и последващата им приватизация. През последната половин година са се появили над 17 000 нови юридически лица в здравната система.
 • Реформа в медицинското образование
 • Реформа в правния статус и управлението на ресурсите в здравната система.
 • Основните цели на реформата са да се постигне сигурност за индивидуалното и общественото здраве, достъп до здравното осигуряване и качество на здравните услуги. Тя ще промени акцентите "от болестта към здравето на пациента", от финансиране на структурите към финансиране на здравната дейност, ще се премине от администриране към управление с договори и от централизация към децентрализация.

  Г-жа Лада Стоянова представи съвместните проекти на Световната банка в сферата на здравеопазването. Банката, която подкрепя усилията на правителството за въвеждане на здравната реформа, разработва се проект на стойност 120 милиона щатски долара за период от 5 години. Неговата основната цел е да се създаде евтина и сигурна система на здравеопазване и да се осигури свободен достъп на хората до различни услуги.

  Проектът се състои от четири основни елемента:

 • подобряване на основната здравна помощ;
 • подобряване на услугите в болниците;
 • подобряване на функционирането на здравната осигурителна система;
 • обучение на кадрите.
 • След завършването на проекта се очаква правителството да създаде ефективна, евтина и устойчива здравна система, да постигне по-ниски административни разходи независимо от социалния статус на пациентите, еднакъв достъп на хората до качествени здравни услуги, независимо от размера на заплащане, предоставяне на медицинска помощ за социално слабите, възрастните и пациентите в отдалечените райони на страната, както и подобряване на условията на работа на лекарите.

  Г-жа Стоянова подчерта, че този проект, разработен със съвместните усилия на правителствата на Швейцария и България и Световната банка, е прекрасен пример за сътрудничество между донорите. Същевременно Американската агенция за международно развитие започва свой проект в областта на здравеопазването, като координира намеренията и инициативите си със Световната банка.

  В последвалата дискусия участниците в срещата зададоха въпроси на министър И. Семерджиев относно начина, по който се приема здравната реформа, гарантирането на достъпа до еднакви здравни услуги, съдържанието на пакета от услуги, възможностите за чуждестранните граждани и дипломатическите мисии да ползват предлаганите здравни услуги и др. В отговорите си д-р Илко Семерджиев и д-р Бойко Пенков изтъкнаха, че промените в страната се приемат нееднозначно от населението, но благодарение на предварителната образователна кампания сред лекарите трудностите се преодоляват значително по-лесно. Всички граждани имат еднакъв достъп до здравните услуги, което се регламентира в договорите, сключени с лекарите, а дипломатическите мисии се обслужват безплатно. Реформата в здравеопазването ще подобри условията в болниците и много повече чуждестранни граждани ще се лекуват в България.

   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ