Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Икономиката на престъпността и новите предизвикателства пред антикорупционните реформи
 

m

Кръгла маса
27 май, 2003 г.
Хотел “Шератон”

Целта на кръглата маса, организирана от Коалиция 2000 беше да се очертаят формите и проявите на икономиката на престъпността, както и средствата и ресурсите, необходими за ограничаването й.

В изказването си д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, постави акцент върху последните развития в сферите на “сивота” в икономиката и публично-частното партньорство като основен фактор за успеха в противодействието на “сиво-черната” икономика. “Нашите данни и изследвания подкрепят тезата за свиващ се сив сектор, макар все още да е рано да се дават категорични оценки доколко е устойчива тази тенденция”, подчерта г-н Шентов. Той добави, че едни основните източници на “сиво-черни” отношения и корупция са приватизацията, вносът и митниците.

Според министъра на икономиката Николай Василев корупцията не може да бъде преборена само от едно ведомство, което и да е то. За целта е необходима широка гражданска обществена подкрепа и консенсус в обществото, че борбата с корупцията е приоритет. Г-н Василев предложи няколко мерки за борба с корупцията - назначаване на правилните хора на правилното място, създаването на закони, които намаляват корупцията в сивия сектор, по-малка намеса на държавата в икономиката, по-ниски данъци и реформа в митниците.

Васил Киров, директор на Агенцията за финансово разузнаване, изрази мнение, че престъпниците влагат парите си в некриминални области и така се създава сивата икономика. По този начин организираната престъпност, финансовите ресурси и корупцията се обвързват и в българската икономика деградира, защото се налагат правилата на организираната престъпност. "За да се пресече сивата икономика, трябва да й се конфискуват парите", заяви Киров. За тази цел трябва да се промени законодателството и да се налага запор на имуществото на подсъдими лица. Необходимо е и въвеждане на система за наблюдение на финансовите ресурси, в която да се включат банките, митниците и данъчните служби.

Г-жа Карен Креймър, правен съветник в посолството на САЩ в София, препоръча да се премахне със закон банковата и данъчната тайна, за да може следствието и прокуратурата да се доберат до необходими данни за повдигане на обвинение срещу контрабандистите. По данни, изнесени от Тихомир Безлов, програмен координатор в Центъра за изследване на демокрацията, само около 2-3 % от бизнесмените уреждат споровете си в съда.

Генерал Бойко Борисов, главен секретар на МВР, обърна внимание на едно от условията за ефективна борба с корупцията и сивата икономика. Пряко заетите в противодействието на сивия сектор са мотивирани тогава, когато чувстват подкрепата на държавата и не се страхуват за работата и кариерата си при всяка политическа промяна. Действителността в МВР е съвсем различна. “Оставени сме без никаква закрила от държавата, директорите на служби и всички останали в МВР са най-незащитените хора в страната...Това ги демотивира...”, отбеляза генерал Борисов.

Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от:

  • Подобряване на правно-регулативната среда за бизнеса и особено нейното прилагане. Особено важен приоритет в тази насока е усъвършенстването на законодателството, по-конкретно търговския закон в частта му за несъстоятелността, данъчните закони, митническото, банковото и финансово законодателство. Необходимо е да се даде легална дефиниция на престъплението корупция, а подкупът да се разглежда като най-разпространената му форма.
  • Разширяване правомощията и рязко повишаване на ефективността в работата на Агенцията за финансово разузнаване, Агенция “Митници”, данъчните власти, Сметната палата и другите контролни звена в борбата им срещу корупцията и престъпността.
  • Разширяване на публично-частното партньорство между държавата и гражданското общество в противодействието на корупцията, в частност в правоохранителните и контролните органи и осъществяването на граждански мониторинг върху борбата срещу престъпността и преди всичко върху мерките срещу новата икономическа престъпност.


За повече подробности вижте:Програма

Икономика на престъпността и антикорупционни реформи - дискусионни тези

Пълна стенограма на дискусията

Медиите за кръглата маса

Виж още: Международна конференция "Неформалната икономика в страните- кандидатки за членство в Европейския съюз: дълбочина, обхват и тенденции в контрабандата и корупцията", 29 и 30 ноември 2002 г., София

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ