Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Швеция и разширяването на Европейския съюз
 

На 24 февруари 2000 г. Центърът за изследване на демокрацията организира среща с посланик Майкъл Салин, който изнесе лекция на тема Подкрепата на Швеция за разширяването на Еевропейския съюз, посетена от представители на Агенцията за приватизация, Столична община, Министерство на външните работи, Българска фондова борса, Фондация “Отворено общество”, Българската телекомуникационна компания, Мисията на Световната банка, Министерство на финансите и експерти от политически институции.

Посланик Майкъл Салин по време на лекцията в Центъра за изследване на демокрацията

Посланик Салин потвърди подкрепата на Швеция за България в присъединяването й към в Европейския съюз. По-нататък той очерта приоритетните въпроси на процеса на разширяване на ЕС:

  • съчетаване на процесът на разширяване в бъдеще с неговото задълбочаване;
  • включването на Балканите и другите източноевропейски региони;
  • намирането на подходящи решения от гледна точка на сигурност и стабилност, като се имат предвид значителната икономическа диференциация и факторите за увеличаване на хетерогенността чрез допълнителното включване на още 28 държави-членки;
  • необходимостта от мащабна институционална реформа, която ще бъде предмет на разглеждане на предстоящата Междуправителствена конференция;
  • рискът от допускането на различни модели за членство чрез категоризирането на кандидатите в няколко групи;
  • намирането на подходящо решение на бъдещите проблеми включително общественото мнение, породено от разширяването;
  • въпроси по проблемите на Пакта за стабилност и др.

На последно място той обобщи позицията на Швеция и бъдещата й активна роля за сериозната цел по глобализацията на Европа.

Участниците изразиха подкрепа за идеите, очертани по-горе, като посланик Салин отговори на техните въпроси относно евентуалното формиране на нова политика в ЕС във връзка с диференциацията; приоритетите и формите за подкрепа на България; баланса между политическата воля за започване на преговори за разширяване с други държави и изпълнението на критериите от Копенхаген; подкрепата за институцията Омбудсман в страната и др.

За повече информация: www.csd.bg

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ