Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД (PDF, 98 kb)

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ (PDF, 393 kb)

 • Реформата в публичната администрация - законодателство и практически измерения
  • Към общ организационен модел на администрацията
  • Новата система на държавна служба
  • Административното обслужване
  • Специализиран контрол върху дейността на администрацията
 • Ролята на държавата и обществото

РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - АНТИКОРУПЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ (PDF, 554 kb)

 • Правната основа на съдебната реформа
  • Наказателно право и процес
  • Ролята на наказателно-процесуалните механизми за противодействие на корупцията
  • Гражданско и административно право и процес
 • Реформата в организацията на съдебната система (структура и управление) и в съдебната администрация
  • Структура на съдебната система
  • Институции извън съдебната система, пряко свързани с нейната дейност
  • Управление на съдебната система
  • Съдебна администрация
  • Независимост и квалификация на магистратите

БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА (PDF, 378 kb)

 • Приватизация и следприватизационен контрол
 • Условия за бизнес и корупция
  • Корпоративното управление и проблемът "търсене - предлагане" в корупционните взаимоотношения
  • Корупцията и обществените поръчки
  • Държавно регулиране
  • Данъчни закони и сива икономика
  • Корупция и контрол върху вноса

РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (PDF, 255 kb)

 • Неправителствените организации
 • Ролята на медиите в противодействието на корупцията

ДИНАМИКА НА КОРУПЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА (PDF, 456 kb)

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА (PDF, 147 kb)

 • Сътрудничество на България с международни организации и инициативи
 • Дейности на международни организации и национални агенции за развитие
 • Регионални аспекти

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ