Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Регионална конференция: Укрепване на гражданското общество в борбата с корупцията в Югоизточна Европа
 
От 17 до 19 септември 2001 г. в Дубровник, Хърватия, се проведе регионална конференция за гражданското общество на тема "Укрепване на гражданското общество в борбата с корупцията в Югоизточна Европа". Конференцията беше организирана в рамките на Антикорупционната инициатива на Пакта за стабилност. От името на Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 в работата на конференцията участие взе д-р Мария Йорданова, ръководител на Правната програма.

Конференцията протече под ръководството на председателя на координационния съвет на Антикорупционната инициатива на Пакта за стабилност Джузепе Ди Дженаро със съдействието на Фредерик Верле, координатор на международните дейности в отдела по антикорупция.

Целта на конференцията включваше преглед на съществуващата закнодателна и институционна рамка в страните от Югоизточна Европа за активно участие на гражданското общество в борбата с корупцията. Сред основните резултати, постигнати на форума, бяха:

  • Преглед на условията за участие на гражданското общество в борбата срещу корупцията в страните от Югоизточна Европа;


  • Политически диалог между представители на Антикорупционната инициатива на Пакта за стабилност и организациите на гражданското общество; и


  • Дискусия за необходимостта от техническо съдействие и подкрепа от международната донорска общност.

Двудневната конференция включваше обстоен преглед на условията за по-нататъшното участие на гражданското общество в борбата срещу корупцията, последван от дискусии в рамките на организирани кръгли маси. Мероприятието се превърна във форум за дискусии по специфични въпроси на гражданското общество под общата рамка на Антикорупционната инициатива на Пакта за стабилност и предостави възможност за разгръщането на неформален диалог между представителите на Антикорупционната инициатива и на гражданското общество за размяна на мнения относно засилване и укрепване на ефективното партньорство в борбата срещу корупцията. Срещата предложи възможности за установяване на двустранни контакти с донорската общност и създаде условия за дискусии между представители на изпълнителната власт и гражданското общество в страните членки на Антикорупционната инициатива относно необходимостта от техническо съдействие.

Участниците включваха висши представители и експерти от Антикорупционната инициатива на Пакта за стабилност, представители на страните участнички в Инициативата (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федерална република Югославия, Македония, Молдова и Румъния), представители на отделни търговски бизнес асоциации и търговски организации от Югоизточна Европа, медии и неправителствени организации, както и представители на международни организации (Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата за развитие на ООН, Американската асоциация на юристите - Правна инициатива за Централна и Източна Европа и др.) и донорските страни на Пакта за стабилност (Дания, Швейцария, Великобритания и др.).

В пленарно заседание д-р Мария Йорданова представи опита на Коалиция 2000 в изготвянето на План за действие за борба с корупцията и Доклад за оценка на корупцията, както и в развитието на Инициатива за правно развитие в Югоизточна Европа. Алексения Димитрова от отдела за обществено мнение и разследване на вестник "24 часа" направи презентация в рамките на фокусната група "Медии и обществена информация". Българските участници направиха и множество предложения, които предстои да бъдат включени в окончателния отчет на Антикорупционната инициатива на Пакта за стабилност.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ