Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
 

 

На 31 януари 2002 г. се проведе публична дискусия по подготвения от работна група към Министерството на правосъдието Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Обсъждането бе организирано от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Американската асоциация на юристите / Правна инициатива за Централна и Източна Европа.

Дискусията бе открита от д-р Мария Йорданова, ръководител на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. Заместник-министърът на правосъдието Севдалин Божиков представи законопроекта и основните изменения, предложени от работната група и обоснова необходимостта от тяхното приемане.

В последвалото обсъждане взеха участие представители на съдебната власт, народни представители, експерти, организации, участващи в Инициативата за съдебна реформа и други неправителствени организации, представящи правната общност.

Сред първите изказали се бяха Нели Куцкова, председател на Софийския окръжен съд и член на Висшия съдебен съвет и Капка Костова, председател на Софийския районен съд и на Съюза на съдиите в България. Те изразиха задоволство от факта, че министерството се е заело с така необходимите промени в основния за съдебната власт закон. Представено бе и становището на Съюза на съдиите, което съдържа конкретни бележки и препоръки. Позицията на Камарата на следователите бе представена от Румен Георгиев. Малина Михайлова, съдия във Върховния административен съд направи конкретни предложения, които да бъдат включени в проектозакона.

В дискусията своите становища и предложения изказаха Любка Илиева и Румен Ненков, съдии във Върховния касационен съд, Александър Арабаджиев, депутат от 39-то Народно събрание, проф. Васил Мръчков, председател на консултативния законодателен съвет към Народното събрание, проф. Екатерина Трендафилова, преподавател по право в Софийския университет и председател на фондация "Съвременен наказателен процес", Драгомир Йорданов, директор на Центъра за обучение на магистрати и др. Душана Здравкова, председател на Варненския окръжен съд съпостави предлаганите изменения в Закона за съдебната власт с препоръките в доклада на Европейската Комисия за България. Миглена Тачева, заместник-министър на правосъдието обобщи дискусията и благодари на участниците за проявената активност, като подчерта, че общественият и професионален дебат по законопроекта остава отворен.

Пълна стенограма от дискусията в PDF (395 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ