Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД (PDF, 205 kb)

А. РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИЯТА И ДИНАМИКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА (PDF, 900 kb)

 • A.1. Равнище на корупцията
 • А.2. Ефективност на действията на правителството
 • A.3. Ценностни и морални предпоставки
 • A.4. Оценки за степента на разпространение на корупцията

Б. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА (PDF, 630 kb)

 • Б.1. Реформата в държавната администрация - от законодателство към практика
  • Б.1.1. Единният организационен модел на администрацията - антикорупционен потенциал и практически резултати
  • Б.1.2. Установяване на професионална система на държавна служба
  • Б.1.3. Административно обслужване
  • Б.1.4. Специализирани органи за контрол
  • Б.1.5. Други контролни механизми за противодействие на корупцията - институцията омбудсман
 • Б.2. Държавните институции, правото и обществото
  • Б.2.1. Парламентарно управление и право
  • Б.2.2. Антикорупционни мерки в органите за сигурност и обществен ред
  • Б.2.3. Държавата и обществото

В. СЪДЕБНАТА РЕФОРМА - АНТИКОРУПЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ (PDF, 760 kb)

 • В.1. Развитие на правните инструменти за противодействие на корупцията
  • В.1.1. Наказателно право и процес
   В.1.2. Ролята на наказателно-процесуалните механизми за противодействие на корупцията
   В.1.3. Гражданско и административно право и процес
 • В.2. Организация (структура и управление) на съдебната власт. Роля за противодействие на корупцията
  • В.2.1. Управление
  • В.2.2. Ролята на съда, прокуратурата и следствието за противодействие на корупцията
  • В.2.3. Институции извън системата на съдебната власт, свързани с дейността й
  • В.2.4. Статут на магистратите. Професионализъм и кадрови подбор
  • В.2.5. Съдебна администрация. Финансово осигуряване на съдебната система
  • В.2.6. Система за регистрация 75

Г. БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА (PDF, 1,1 Mb)

 • Г.1. Държавна намеса в икономиката и корупция
 • Г.2. Отношенията бизнес-държава. Корпоративно управление и корупция
 • Г.3. Управление на публичните разходи, данъчна политика, сива икономика и корупция
  • Г.3.1. Данъчна и социално-осигурителна тежест и сива икономика
  • Г.3.2. Митници и корупция
  • Г.3.3. Управление на публичните разходи и корупция
  • Г.3.4. Обществени поръчки и корупция
 • Г.4. Управление на държавно имущество, приватизация и следприватизационен контрол
 • Г.5. Черна икономика и корупция

Д. РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО (PDF, 400 kb)

 • Д.1. Неправителствените организации
  • Д.1.1. Публично-частното партньорство срещу корупцията
  • Д.1.2. Дейностите на Коалиция 2000
  • Д.1.3. Проблеми и предизвикателства пред гражданските организации
 • Д.2. Медии, информационна среда и антикорупция

Е. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (PDF, 270 kb)

 • E.1. Международните оценки на антикорупционните усилия в България
 • Е.2. Международен антикорупционен мониторинг
 • Е.3. Международна подкрепа за антикорупционните усилия в България
 • Е.4. Регионални аспекти

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ