Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Европейско сътрудничество за предотвратяване и борба с организираната престъпност
 
На 26-27 юни 2001 г. в Букурещ, Румъния, се проведе международна конференция на тема "Европейско сътрудничество за предотвратяване и борба с организираната престъпност", организирана от Австрийско-френския център за сближаване в Европа.

Австрийско-френският център за сближаване в Европа е междудържавна организация, създадена от правителствата на Австрия и Франция, която си поставя за цел поощряването на процеса на разширение на Европейския съюз в посока към новите демокрации от Централна и Източна Европа. Дейността му обхваща въпросите на европейското сътрудничество и "acquis communautaire" в областта на правосъдието и вътрешните работи.
Основните теми за дискусия на конференцията бяха:
  • Стари и нови форми на организирана престъпност в рамките на Европейския съюз и страните от Централна и Източна Европа - търговия с оръжие, наркотици и хора, тероризъм и т.н.;


  • Пране на пари и средства за неговото разкриване от страна на засегнатите страни и международните организации;


  • Корупция - нови измерения и нови форми, корупция в международните сделки, политическа корупция;


  • Предотвратяване и разкриване на организираната престъпност на национално равнище - Австрия, Франция, страните от Централна и Източна Европа;


  • Предотвратяване и разкриване на организираната престъпност на равнище Европейски съюз - ролята на Съвета и Комисията, организация, цели и резултати на Европол, ролята на Съда на европейските общности, бъдещи мерки;


  • Предотвратяване и разкриване на организираната престъпност на глобално равнище - ролята на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), различни форми на международно сътрудничество.


В конференцията участваха представители на държавни институции и неправителствени организации от Австрия, Франция и страните от Централна и Източна Европа, както и представители на Европейската комисия, Съвета на Европа, ОИСР, ООН и др. Антикорупционната инициатива Коалиция 2000, за дейността на която Центърът за изследване на демокрацията изпълнява функциите на секретариат, беше представена от своите експерти д-р Мария Йорданова, д-р Емил Ценков и г-н Ивайло Ангелов.

На конференцията беше направена равносметка на постигнатото по отношение на горепосочените основни въпроси и бяха очертани мерки за по-тясно европейско сътрудничество в тази област.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ