Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз: обхват, дълбочина, тенденции и препятствия пред разширяването на съюза
 

Кръгла маса, София, 18-19 април 2002 г.

Центъра за изследване на демокрацията, София, съвместно с Фондация "Бертелсман" (Германия) и Световната банка, Вашингтон, организираха кръгла маса за неформалната икономиката в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз.Целите на кръглата маса бяха:

  • Да изследва характера на неформалната икономика чрез прилагане на повечето познати методи за оценка и да даде препоръки за приложимостта на специфични подходи в зависимост от динамиката на променливите величини;
  • Да създаде адекватна представа за размера и обхвата на неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в ЕС;
  • Да състави план за по-нататъшно изследване на неформалната икономика, както и за бъдеща политика за нейния мониторинг и управление;
  • Да положи основите на изграждането на регионална изследователска мрежа за неформалната икономика;
  • Да проучи възможностите за съставяне на регионална база данни за неформалната икономика, която да улесни изследването на бъдещите й проявления в регионален мащаб;

Основните теми на дискусията бяха:

  • Размер и обхват на неформалната икономика: методи на оценка
  • Неформалната икономика в Източна Европа: общ поглед и сравнителни анализи между страните
  • Практически опит от Централна Европа, Балтийските страни и Балканите
  • Анализ на риска и ранно сигнализиране

Виж програмата

  •  

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ