Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Дискусия за противодействието на нелегалния трафик на наркотици
 
На 18 септември 2002 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия за политиката в борбата срещу трафика и злоупотребата с наркотици. Експерти от Агенция "Митници", Министерството на вътрешните работи, Академията на МВР, Националния център по наркомании, Българската академия на науките, Фондация "Инициатива за здраве" и Коалиция 2000 представиха пред г-жа Джоана Самюълс-Уотсън и г-н Майкъл Дейвис от Отдела за наркотици и международна престъпност във Форин Офис опита си в изследването и предотвратяване на разпространението и нелегалния трафик на наркотици.

Г-жа Самюълс-Уотсън посочи, че усилията на правителството на Великобритания в момента са фокусирани върху страните от Балканите и по-специално България, тъй като сътрудничеството с правителствени и неправителствени институции в тази област дава много добри резултати в сравнение с други региони по света. Постепенно към проблема с трафика на наркотици се подхожда по нов начин, като на него се гледа като на част от по-глобален проблем какъвто е международната организирана престъпност.

По време на дискусията беше поставен акцент и върху нелегалния трафик на хора на Балканите, като беше посочено, че каналите, които се използват за трафик на хора в региона обикновено са същите, през които минава и трафика на наркотици, както и че е необходимо провеждането на по-мащабна кампания в малките селища на страната срещу организирания трафик на хора с цел експлоатация.

Българските и английските експерти бяха единодушни, че е необходимо по-голямо сътрудничество и по-добра координация между правителствените структури, както и между тях и неправителствените организации работещи в тази област, за да се осигури резултатно прилагане на Националната стратегия за борба с наркотиците.
Джоана Самюълс-Уотсън

Джоана Самюълс-Уотсън отговаря за страните на Балканите, Русия, Африка и Югоизточна Азия в Дирекция "Източно полукълбо" на Отдела за наркотици и международна престъпност във Форин Офис. Тя координира развитието на проекти за борба с наркотиците в страните-кандидатки за членство в ЕС, както и в Русия, Африка и Югоизточна Азия и следи за прилагането и ефективността на тези проекти. Г-жа Самюълс-Уотсън представя Форин Офис при формиране на позицията на Великобритания относно политиката за наркотиците на ЕС. Тя е и представител на Форин Офис в Хоризонталната работна група за наркотиците в ЕС. Става член на Дипломатическата служба на Нейно Величество през 1999 г.Майкъл Джеймс Дейвис

Майкъл Дейвис отговаря за международната организирана престъпност в Отдела за наркотици и международна престъпност във Форин Офис, като акцентът в работата му е поставен върху организираната нелегална имиграция и измамата с акцизи (по-специално контрабанда на цигари). От 1997 до 2001 г. работи в посолството на Великобритания в Загреб, а от 1992 до 1995 г. заема позиция в Отдела за Средния Изток във Форин Офис и отговаря за отношенията с Ирак.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ