Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман на местно ниво в Разград
 
В началото на месец септември беше поставено началото на серия от информационни дни, посветени на установяването на местни институции от типа на омбудсмана, организирани от Центъра за изследване на демокрацията

В рамките на тази инициатива Центърът за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП) - клуб Разград, организираха на 12 септември 2002 г. семинар на тема "Въвеждане на европейски стандарти за защита на човешките права:установяване на институцията Омбудсман в България". В него участваха представители на органите на централната и местната администрация и местното самоуправление, на организации с нестопанска цел, граждани, журналисти, както и местни омбудсмани от Разград и региона.

По време на семинара бяха обсъдени въпросите за същността на институцията омбудсман, механизмите за нейното установяване в различни страни и принципите, залегнали в законопроектите за омбудсмана, приети от Народното събрание на първо четене. Специално внимание беше отделено на създаването на този тип институции на местно ниво в страната и особено на опита в Разград, Лозница и Завет.

Участниците се обединиха в подкрепата си за законово установяване на тази институция в България на парламентарно и общинско ниво.

Програма на семинара
Обобщение на дискусията
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ