Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН НА МЕСТНО НИВО
 

Пловдив, 11 октомври 2002 г.


На 11 октомври 2002 г. в Пловдив се проведе Информационен ден за популяризиране на дейността на институцията омбудсман. Проявата беше организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове - Пловдив.

Първата част на информационния ден беше посветена на темите "Алтернативно решаване на спорове. Медиация. Омбудсман." и "Основни проблеми и трудности във взаимоотношенията на гражданите и администрацията",представени съответно от Зоя Герасимова, председател на Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове - Пловдив,и от Антоанета Цонева, обществен посредник за Столична община.

По време на последвалата дискусия бяха зададени множество въпроси, свързани с възможностите за установяване на институция омбудсман, които могат да бъдат групирани както следва:

  • Независимост на омбудсмана
  • Финансиране на институцията
  • Правомощия на омбудсмана
  • Мандат

Във втората част сътрудниците в офиса на Столичния обществен посредник Красимира Натан и Светослав Георгиев представиха предложенията за законодателната уредба на институцията омбудсман в България и преглед на съществуващото законодателство в тази област в други европейски държави. Основната тема на дискусията във втората част беше възможността за създаване на обществен посредник на ниво община.

В информационния ден участваха председателя на Апелативния съд, съдии от Окръжния и Районния съд, прокурори, общински съветници, представители на областната управа и МВР, граждани, журналисти.

За повече информация вижте също:
Програма на семинара

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ