Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман на местно ниво в град Плевен
 
На 19 февруари 2003 г. в град Плевен се проведе информационен ден, посветен на установяването на институцията омбудсман на местно ниво. Той беше организиран от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Инициатива за устойчиво развитие "Местен дневен ред 21" – Велико Търново и "Отворена врата" – Плевен.

В семинара участваха общински съветници, представители на неправителствени организации, журналисти, граждани.

Встъпителни думи произнесе Златка Мачева, председател на Център "Отворена врата" - Плевен. Теодора Калейнска, директор на Европейския информационен център в град Велико Търново, подчерта, че установяването на общински омбудсман в град Велико Търново и успешната му дейност е резултат от публично-частното партньорство между органите на местното самоуправление и местната администрация и гражданските организации.

Христо Орманджиев, антикорупционен омбудсман в община Велико Търново, направи сравнителноправен преглед на различните модели на институцията омбудсман и коментира внесените в 39-то Народно събрание и гласувани на първо четене 3 законопроекта за омбудсмана. Той подчерта необходимостта от създаването на законови гаранции за независимостта на омбудсмана и очерта особеностите на институциите от този тип на местно и общинско ниво в България. Г-н Орманджиев представи опита на община Велико Търново при провеждане на обучение на лицата в неравнопоставено положение, предоставяне на консултации по техните проблеми и осигуряване на възможности за работа.

В своето изложение Албена Димитрова от правния отдел на община Велико Търново обърна внимание на правилника за дейността на институцията, провеждането на избора, финансирането и механизмите за сезиране на омбудсмана от гражданите. За 6-те месеца на неговата дейност в приемната на омбудсмана са постъпили 176 жалби, четиринадесет от които са решени благоприятно за гражданите. Г-жа Димитрова подчерта, че омбудсманът е приложил редица мерки за ограничаване на корупцията, като в тази връзка са въведени механизмите за обслужване на гражданите на "едно гише" и въвеждане на регистър за техните искания.

София Вълчинкова, секретар на община Плевен, подчерта необходимостта от приемане на правна регламентация на институцията на местно ниво, която да определя прозрачни механизми за нейното финансиране.

По време на дискусията бяха повдигнати въпроси, свързани със законодателната уредба на омбудсмана в България като гаранция за стабилността и независимостта на институцията.

Програма на информационния ден
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ