Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман на местно ниво в град Пазарджик
 
На 25 февруари 2003 г. в град Пазарджик се проведе информационен ден, посветен на установяването на институцията омбудсман на местно ниво. Той беше организиран от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Регионален фонд – ИГА, Пазарджик.

В семинара участваха общински съветници, представители на държавната и общинската администрация, журналисти от местни и национални медии, представители на неправителствени организации, граждани.

В своето изложение Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община, се спря на процедурите за подаване и разглеждане на жалби и за възможностите на обществения посредник да съдейства на гражданите за разрешаване на техните проблеми. Г-жа Цонева представи дейността на офиса на столичния омбудсман и подчерта, че най-голям процент от подадените жалби са свързани с предоставянето на общинските жилища; следват проблемите, свързани с приложението на Закона за устройство на територията и екологията.

Красимира Натан, експерт в офиса на столичния обществен посредник, направи кратък преглед на историческото развитие и съществуващите различни модели на институцията, както и на функциите и дейността на Европейския омбудсман. Тя се спря на основните характеристики на този тип институции - тяхната независимост, личностния авторитет на омбудсманите, възможностите им да осъществяват мониторинг над дейността на администрацията и да отправят препоръки за подобряването й, като специално внимание беше отделено на техния годишен доклад.

Светослав Георгиев, експерт в офиса на столичния обществен посредник, направи сравнителноправен анализ на внесените и приети на първо четене от 39-то Народно събрание законопроекти, регулиращи установяването и дейността на институцията в България. и подчерта необходимостта от въвеждането на регламентация на институцията на местно ниво.

Иван Аврамов, заместник-областен управител, изрази подкрепата на областната администрация за установяването на подобни институции на общинско ниво в региона. В изказването си той посочи големия брой жалби срещу действия на общински служители, породили недоволство у гражданите, които се подават в областната управа и са извън компетентността на областния управител – за миналата година те са били 535.

Димитър Русинов, председател на Центъра за социална интеграция на криминално проявени и рискови групи, се спря на английския опит в дейността на специализирания омбудсман за местата за лишаване от свобода. Той има гарантиран достъп до различните нива на информация, включително и до класифицирана. Г-н Русинов изрази мнението, че специализирани институции от такъв вид е добре да се създават след въвеждане на национален омбудсман и не изключват установяването на институции от типа омбудсман на местно ниво.

Обсъжданите теми предизвикаха широк интерес и бяха повдигнати въпроси относно законодателната уредба на институцията в България - правомощията на омбудсмана, бъдещето на институции от този тип на местно ниво.

Програма на информационния ден
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ