Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Местният омбудсман
 
На 14 и 15 декември 2002 г. в София се проведе семинар на тема Местният омбудсман, организиран от Центъра за изследване на демокрацията, Британския съвет в България и Обществения посредник на Столична община. Семинарът беше посветен на механизмите за установяване на институцията омбудсман на местно ниво, дейността и проблемите на действащите в различни общини институции от типа на омбудсмана, както и възможностите за развитие на сътрудничеството между тях. Участие в дискусията взеха представители на местни институции от типа на омбудсмана от цялата страна, както и юристи, експерти, представители на органите на местна власт и местно самоуправление, неправителствени организации и др.

Гост на семинара беше Питър Макмахън, заместник омбудсман на Лондон, който представи нормативната уредба на различните институции омбудсман (специализирани и местни) във Великобритания и дейността на офиса на местния омбудсман на Лондон.

Константин Танев и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията представиха дейността на Центъра по установяването на институцията омбудсман в България и структурата на разработваната от Правната програма на Центъра Информационна мрежа Омбудсман.

Владимир Филипов, секретар на район Красна поляна, София, запозна участниците с дейността на бюрата за съвети и информация на гражданите като алтернатива на институцията омбудсман, а Теодора Калейнска, директор на Европейския информационен център - Велико Търново, разказа за установяването на институцията местен посредник в община Велико Търново.

Проведени бяха две кръгли маси на тема Установяване на омбудсман на местно ниво - опит и перспективи с водещ Живка Дамянова, координатор на Коалиция 2000, и Създаване на Национална асоциация на местните омбудсмани в България с водещ Константин Танев. Двете кръгли маси включваха изказвания на местните омбудсмани от София, Велико Търново, Разград и др., след което последва оживена дискусия. Участниците в семинара взеха решение за създаването на Национална асоциация на местните омбудсмани в България и определиха работна група, която да усъвършенства подготвения устав на асоциацията и да подготви провеждането на нейното учредително събрание.

Програма на семинара
Пълна стенограма от дискусията в PDF (784 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ