Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Морал и етика в юридическите професии
 
На 6 юни 2003 г. в Съюза на юристите в България се проведе кръгла маса на тема "Морал и етика в юридическите професии", организирана съвместно от Съюза на юристите в България, Центъра за изследване на демокрацията, Американската асоциация на юристите - Правна инициатива за Централна Европа и Евразия и Американската агенция за международно развитие.

От името на организаторите участниците бяха приветствани от председателя на Върховния административен съд и на Съюза на юристите в България Владислав Славов, директора на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, д-р Мария Йорданова, представителя на ABA/CEELI Дъглас Франсис и от Джийн Гибсън, старши съветник в Американската агенция за международно развитие.

В първата част на дискусията бяха представени етичните кодекси на съдиите, на следователите, на съдебните служители, и изготвените проекти за етични кодекси на прокурорите, нотариусите, адвокатите и юрисконсултите. В хода на дискусията с изказвания се включиха доц. Стефка Наумова от Българската академия на науките, Йосиф Герон от Съюза на юристите в България, Капка Костова, председател на Съюза на съдиите и на Софийския районен съд, Анна Банкова от Сдружението на българските прокурори и Камен Михов от Асоциацията на прокурорите, Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите и заместник-директор на Националната следствена служба, Наталия Стоева, член на Съвета на Нотариалната камара, Валентин Терзиев от Висшия адвокатски съвет, Мария Странджанска, председател на Съюза на юрисконсултите, Зоя Маринова от Сдружението на съдебните служители, Димитър Чаталбашев от Софийски адвокатски съвет.

В изказванията се очертаха следните общи дискусионни проблеми:

  • Механизми за прилагане на етичните кодекси
  • По силата на какъв мандат и кой приема етичните кодекси
  • Задължителния характер на етичните правила
  • Обвързването на етичните правила със санкции
  • Съществуващият риск от механично пренасяне на етични норми от други съдебни системи (напр. английска, американска, европейска)

Във втората част Кен Стюарт от Американската агенция за международно развитие представи опита на САЩ в изготвянето и прилагането на етични кодекси за юридическите професии. Становища и конкретни предложения изказаха проф. Байчо Панeв, Маньо Манев, Георги Самсуров, Здравко Даскалов, Румяна Сидерова, Калин Михов, Дешка Рачевац.

В дискусията участваха представители на законодателната и съдебната власт, на професионалните гилдии на юристите, на академичната общност, на неправителствени организации.

Обобщение на дискусията направи г-н Йосиф Герон от Съюза на юристите в България. На участниците беше предложено и те одобриха и приеха Заключителен документ от кръглата маса, съдържащ редица конкретни предложения.

Програма на кръглата маса
Заключителен документ от кръглата маса
Пълна стенограма от дискусията в PDF (491 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ