Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Конституцията и съдебната реформа
 
На 15 април 2003 г. се проведе кръгла маса на тема "Конституцията и съдебната реформа", организирана съвместно от Съюза на юристите в България и Центъра за изследване на демокрацията. Предмет на дискусията бяха предложения за изменение на Конституцията, направени от различни институции и политическите сили, подписаната декларация между тях и решение №3 от 10 април 2003 г. по конституционно дело №22 от 2002 г. Участваха министърът на правосъдието, депутати, съдии от Конституционния съд, магистрати, представители на държавни институции, неправителствени организации и академичната общност, експерти.

В своето приветствие към участващите Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България и председател на Върховния административен съд, подчерта ролята на неправителствените организации за провеждане на съдебната реформа.

В изказването си Антон Станков, министър на правосъдието, се спря на вътрешните и външните за страната фактори, които диктуват необходимостта от редица промени в Конституцията, съответстващи на предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз. Най-съществените въпроси, които според г-н Станков подлежат на конституционно регулиране, са: имунитетът, несменяемостта и дисциплинарната отговорност на магистратите; въвеждане на мандатност за ръководителите във всички звена на съдебната власт; правомощията и формирането на Висшия съдебен съвет; стабилизиране мястото и ролята на прокуратурата и следствието.

Екатерина Михайлова, народен представител от Обединените Демократични Сили, подкрепи идеята за провеждане на конституционни реформи и призова Народното събрание да сформира парламентарна комисия за изготвяне на конкретни текстове за промяна на Конституцията.

Александър Арабаджиев, народен представител от Коалиция за България, изрази надежда, че подписаната от политическите сили декларация ще има реални измерения и ще допринесе за провеждане на реформи на конституционно ниво.

Христо Манчев, заместник главен прокурор, даде положителна оценка на декларацията и решението на Конституционния съд. Според него са належащи промени в процесуалните закони и те могат да бъдат гласувани от настоящия Парламент. Румен Георгиев, заместник директор на Националната следствена служба, посочи като основен проблем в съдебната власт кадровата политика.

Румен Ненков, заместник-председател на Върховния касационен съд, изтъкна, че съдът е призван да бъде олицетворение на справедливостта и в тази връзка предложи Народното събрание: да въведе справедливо производство по отзоваване на магистратите, които уронват престижа на съдебната власт или не изпълняват задълженията си; да гарантира независимост на прокурорите, които ще ги разследват; квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет да се избира с квалифицирано мнозинство.

Според Татяна Дончева, народен представител от Коалиция за България, решението на Конституционния съд съдържа редица недостатъци в политически план. Г-жа Дончева изрази становище, че в България съществува взаимна зависимост между бизнес интересите и правосъдието.

Професор Байчо Панев, преподавател по право, направи конкретно предложение да се приеме алинея 2 на член 8 от Конституцията, според която законодателната, изпълнителната и съдебната власт да взаимодействат в защита на обществения и националния интерес.

Според Мирослав Попов, преподавател по конституционно право в СУ "Св. Климент Охридски", България е една от малкото страни, в които се гарантира финансовата независимост на съдебната власт като цяло, а не индивидуално на магистратите, като визира член 117, алинея 3 от Конституцията.

Мария Странджанска, председател на Съюза на юрисконсултите, предложи членове 119, 122 и 134 от Конституцията да се променят с оглед въвеждане на специализирани търговски съдилища и конституционно да се регулира ролята и мястото на юрисконсултите.

В заключение на дискусията Владислав Славов и д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, от името на организаторите изразиха необходимостта от сътрудничество между неправителствения сектор и държавните институции за провеждане на реформата в съдебната власт.

Пълна стенограма от дискусията в PDF (410 kb)
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ