Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Европейските стандарти и институцията омбудсман в страните от Югоизточна Европа
 
От 6 до 8 юни 2002 г. в София се проведе международна конференция на тема Европейските стандарти и институцията омбудсман в страните от Югоизточна Европа, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Фондация "Фридрих Еберт". Конференцията имаше за цел да даде оценка на успехите на институцията омбудсман в Югоизточна Европа и трудностите при нейното установяване и функциониране, както и да стимулира сътрудничеството между тези институции за обмяна на информация и опит.

Сред изтъкнатите гости на конференцията бяха парламентарният омбудсман на Швеция, националният омбудсман на Гърция, федералните омбудсмани на Белгия, както и омбудсмани или техни представители от почти всички страни от Югоизточна Европа (Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Косово). От българска страна в конференцията взеха участие експерти и представители на институции и организации, ангажирани активно в процеса на въвеждане на институцията омбудсман в България.

Конференцията беше открита от Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията, и Арнолд Вемхьорнер, регионален представител на Фондация "Фридрих Еберт", Регионално бюро София. В встъпителното си обръщение към участниците министърът на правосъдието на България Антон Станков подчерта необходимостта от установяване на институцията омбудсман в България и изрази надежда, че конференцията ще допринесе съществено за развитието на този процес.

Керстин Андре, парламентарен омбудсман на Швеция и вицепрезидент за Европа на Международния институт на омбудсманите, запозна участниците с шведския опит в установяването и действието на институцията и очерта европейските стандарти, на които тя трябва да отговаря. Фернандо Мора, представител на Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа, направи преглед на дейността на Съвета на Европа, свързана с институцията омбудсман.

Опитът на страните от Югоизточна Европа беше представен от Бранко Наумовски, омбудсман на Македония, Мимоза Скендерай, експерт международни вързки в службата на омбудсмана на Албания, Бранка Рагуш, омбудсман на Федерация Босна и Херцеговина (Сараево), Златко Куленович, омбудсман на Република Сръбска в рамките на Босна и Херцеговина (Баня Лука), Йерней Ровшек, заместник-омбудсман на Словения, Анте Кларич, омбудсман на Хърватия, Севдалин Божиков, заместник-министър на правосъдието на България, Мехо Омерович, народен представител, председател на Комисията по междуетнически въпроси, Сърбия, Славен Лекич, директор на Центъра за насърчаване на участието на гражданите в местното самоуправление, Черна гора, и Хилми Джашири, омбудсман (директор на разследванията), Косово.

В рамките на панела Независимост, ефективност и инструменти за въздействие: годишни и специални доклади, препоръки и др. презентации направиха омбудсманът на Гърция професор Никифорос Диамандурос и федералният омбудсман на Белгия Пиер-Ив Моне.

След края на пленарните заседания участниците в конференцията продължиха работата си в две паралелни работни групи на теми Национални, местни и специализирани омбудсмани. Форми на контрол (парламентарен, съдебен и административен) и Трудности при установяването и началото на дейността на институцията омбудсман.

По време на заключителното пленарно заседание бяха представени заключенията от дискусиите в работните групи. Херман Вутс, федерален омбудсман на Белгия и вицепрезидент за Европа на Международния институт на омбудсманите, запозна участниците с дейността на Международния институт на омбудсманите. В последвалата дискусия участниците обобщиха основните въпроси, засегнати по време на конференцията и подчертаха значението на международното сътрудничество, както на европейско, така и на регионално равнище, за успешното и ефективно функциониране на институцията омбудсман.

Конференцията беше закрита от Арнолд Вемхьорнер, който благодари на присъстващите за активното им участие и изрази надеждата си, че конференцията ще допринесе за по-бързото установяване на институцията омбудсман в България.

Програма на конференцията (PDF, 145 kb)
Пълна стенограма от дискусията в PDF (901 kb)

Препоръки по Законопроектите за омбудсмана, внесени в Народното събрание и приети на първо четене на 5 юни 2002 г.:
Проф. Никифорос Диамандурос, Омбудсман на Гърция
Керстин Андре, Парламентарен омбудсман на Швеция
Д-р Херман Вутс и Пиер-Ив Монет, Федерални омбудсмани на Белгия
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ