Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Моделите на масова приватизация в страните от Централна и Източна Европа и тяхното влияние върху корпоративния контрол
 

През последните години Центърът за изследване на демокрацията стана инициатор на множество изследователски и образователни инициативи по проблемите на следприватизационното управление на предприятията и корпоративния контрол. Те са намерили място като основен компонент и в проект по тази тема, който се реализира понастящем с помощта на Центъра за международно частно предприемачество (Вашингтон, САЩ).

Познаването на особеностите и характеристиките на моделите на корпоративен контрол в държавите с развити капиталови пазари и икономиките в преход помага на многобройните участници в процеса на приватизация в Централна и Източна Европа да изпълняват успешно своята роля и за постигане целите на преструктурирането на техните икономики.

На 14 септември 1998 год. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя представянето на книгата "Моделите на масова приватизация в страните от Централна и Източна Европа и тяхното влияние върху корпоративния контрол". Организатори бяха Центърът за изследване на демокрацията и Икономическият институт на Българската академия на науките.

Проучването е осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР (Ace Program). Проектът включва учени и изследователи от България, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Холандия и Великобритания. Негови ръководители са Пламен Чипев, Юрген Бакхаус и Франк Стивън.

Специални гости бяха Юрген Бакхаус от Маастрихтския университет - Холандия, Ян Ханоусек (Чехия), Марчела Нанес и Михай Йон (Институт за национална икономика на Румънската академия на науките, Букурещ), Мариан Виткович (Икономически институт на Словашката академия на науките, Словакия), Пламен Чипев (Икономически институт на БАН). Присъстваха представители на различни държавни институции, бизнесорганизации, чуждестранни консултанти и журналисти.

Основните акценти на изследването се поставят върху:

Според проф. Юрген Бакхаус преходът от социалистическа към пазарна икономика е напълно уникално явление. Процесът на приватизация в отделните държави протича по различен начин, но могат да се намерят и сходни характеристики. Класическата схема предвижда да се подобри управлението на предприятията. Предстои да бъдат анализирани резултатите от раздържавяването, но най-важното е какво става с приватизираните дружества. Все още не може да се определи дали производството и управлението са станали по-ефективни, както и да се уловят измененията в заетостта като резултат от приватизацията.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ