Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Тема “Транспорт” - Втори етап, 23 август 1995 г.
 

ПРОЕКТ “ЕВРОПА 2000. БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

1. Кратка предистория на проблема

1.1. Обща характеристика на състоянието на проблема у нас

1.2. Обща характеристика на политиките, възприети или разработвани в ЕС

2. Документация (нормативни актове, международни договори, декларации и т.н.)

2.1. Нормативни актове за транспортния отрасъл в Р. България

2.1.1. Кратки бележки върху състоянието на нормативната база в момента

2.1.2. Основни моменти на законодателната програма на Министерството на транспорта и препоръки за нейната конкретизация и доразвиване

2.2. Нормативни актове за транспортния отрасъл на Европейския съюз

3. Същество на проблема

3.1. От гледна точка на поетите от Република България ангажименти и на поставяните към страната изисквания във връзка с пълноправното членство

3.2. От гледна точка на договорно оформените наши права и защитата на нашите интереси

4. Прогноза за развитието на проблема

5. Предложения за решаването на проблемите

5.1. Мерки

5.2. Изпълнител - ведомство/институция

5.3. Срокове

5.4. Организационни и структурни мерки

5.4.1. Структурни изменения в изпълнителната власт

5.4.2. Кадрово осигуряване

5.5. Финансово обезпечение

 

Приложение 1 - Документация (нормативни актове, международни договори, декларации и т.н.)

- Нормативни актове за транспортния отрасъл в Р. България

Приложение 2 - Въпроси на развитието на транспортната инфраструктура в страните от Централна и Източна Европа

Приложение 3 - Мерки за изпълнение на произтичащите от ЕСА задължения в областта на автомобилния транспорт

Приложение 4 - Мерки за изпълнение на произтичащите от ЕСА задължения в областта на въздушния транспорт

 

София, 23 август 1995 г. РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО ПРОБЛЕМ “ТРАНСПОРТ”: (К.Киров)


Top of page

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ