Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Народните защитници в Испания: модел за установяването на институцията омбудсман в България
 
Испанският опит в установяването на институцията омбудсман е един от най-подходящите модели от гледна точка на политическата, правната и културната среда в България. Експертите на Центъра за изследване на демокрацията проучиха и се ръководиха от този модел в хода на работата им по подготовка на предложението за законодателна уредба за въвеждане на институцията омбудсман на национално и местно ниво в България. Службата на народният защитник на Испания оказа съществена подкрепа на работната група към Центъра, която подготви предложението за законодателна рамка.

С цел да се продължат вече създадените контакти и сътрудничество и с оглед на предстоящото установяване на национална институция омбудсман в България, представители на ръководството на Центъра проведоха две много полезни работни срещи през април 2003 г. в Испания.

На 25 април 2003 г. представителите на Центъра за изследване на демокрацията се срещнаха с Антон Канеяс, Народен защитник на Каталуния (Sindic de Greuges de Catalunya), с неговия заместник Енрик Р. Бартлет, със заместника по въпросите на децата Хорди Котс, главния секретар Елизабет Абела и други висши служители.

По време на срещата Антон Канеяс представи своя личен опит и опита на институцията народен защитник в Каталуния, структурата и главните й правомощия. Каталунският народен защитник е институция, уредена в Статута на автономната общност Каталуния (каталунската конституция) и в специалния Закон за народния защитник на Каталуния. Институцията се състои от народен защитник, заместник, заместник по въпросите на децата и главен секретар. Тя се подпомага от 35 членен персонал - юристи, съветници и експерти.

Някои от законодателните решения, приложени в Каталуния, са много важни от гледна точка на бъдещото установяване на институцията омбудсман в България, например квалифицираното мнозинство (3/5), с което парламентът избира и освобождава народния защитник, петгодишния му мандат, възможността юридически лица (наравно с физическите) да го сезират, предвидената наказателна отговорност за отказ да се предоставят на омбудсмана доклади, документи и друга информация, поискана от него.

От особено значение за България е представената в хода на разговорите испанска институционална програма, тъй като тя е насочена към сътрудничество между испански институции и институции от балканските държави. Програмата, която се осъществява съвместно от испанския народен защитник, Мадридската адвокатска асоциация и каталунския народен защитник с финансовата подкрепа на испанската Агенция за международно сътрудничество, се основава на споразумение за съвместна работа, подписано от трите институции в Мадрид на 10 юни 1998 г. Оттогава досега програмата е подкрепяла съвместни дейности и проекти с представители на новоустановени, или в процес на установяване, институции от типа на омбудсмана в редица балкански държави (Сърбия и Черна гора, Македония).

Антон Канеяс представи настоящите съвместни дейности и проекти на институцията в рамките на тази програма - работни посещения на парламентарна делегация от Република Сърбия и Черна гора в Барселона и Мадрид, семинар за испанския опит, организиран съвместно с адвокатската асоциация на Югославия, кръгла маса, организирана съвместно с Асоциацията на адвокотите на Черна гора и т.н. Той изрази своята подкрепа за усилията на Центъра в тази област и готовността си да помогне за бъдещото установяване на институция омбудсман в България.

По време на срещата заместникът на народния защитник Енрик Р. Бартлет, заместникът по въпросите на децата Хорди Котс, главният секретар Eлизабет Абела и други членове на екипа на народния защитник представиха различни аспекти от дейността на институцията. Те обърнаха особено внимание на сътрудничеството с други институции, които работят в подобни области, както и с правоприлагащите органи. Очертани бяха и такива важни аспекти от дейността на институцията като личните контакти на народния защитник с гражданите, организирането на срещи в по-малки населени места, в училища и т.н.

Особен интерес предизвика представянето на заместника по въпросите на децата. В Испания подобен специализиран заместник на народния защитник по въпросите на децата съществува само в Каталуния. Той се занимава със защита правата на децата, като действа главно ex officio или като посредник.

На 28 април 2003 г. представителите на Центъра за изследване на демокрацията се срещнаха с народния защитник на Испания (Defensor del Pueblo) Енрике Мухика и с главния секретар на институцията Мария дел Мар. Сред обсъжданите по време на срещата въпроси бяха предимствата на институцията омбудсман и ролята, която тя може да играе за бързото разрешаване на случаи на нарушаване на правата на човека и за осигуряването на по-голяма прозрачност в работата на публичната администрация.

Структурата на службата на народния защитник включва народен защитник, двама заместници и главен секретар. Всеки заместник отговаря за четири отдела - единият за отделите “Отбрана и вътрешни работи”, “Правосъдие и домашно насилие”, “Икономическа администрация” “Имиграция и външни работи”, а другият - за отделите “Държавна служба и трудови въпроси”, “Териториално устройство”, “Здравеопазване и социална политика”и “Образование и култура”. Главният секретар е отговорен за компютъризацията, вътрешноведомствения ред и регистъра, изследванията и документацията и икономическите въпроси. Пресслужбата и техническата служба са директно подчинени на народния защитник.

На работните срещи бяха обсъдени възможности за сътрудничество с народния защитник на Испания и народния защитник на Каталуния, които изразиха подкрепата си за установяването на институцията омбудсман в България, в т.ч. и за усилията на Центъра в тази област, и за конкретни проекти за постигането на тази цел.

Представители на службите на двамата народни защитници ще окажат съдействие за провеждането на поредица работни срещи между народните защитници и техни сътрудници и членовете на българската делегация, която ще посети Испания (Барселона и Мадрид) в периода от 23 до 27 юни 2003 г. Делегацията ще включва народни представители, представители на изпълнителната власт и експерти, ангажирани в процеса по установяването на институцията омбудсман в България.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ