Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Конференция за подписване на Конвенцията на ООН срещу корупцията
 
От 9 до 11 декември 2003 г. в Мерида, Мексико се проведе конференция на високо ниво за подписване на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Г-н Бойко Тодоров, член на Съвета за координация на Коалиция 2000, взе участие в конференцията.

Конвенцията е ефективен международно-правен инструмент срещу корупцията, чийто текст е договорен по време на седем сесии на ад-хок комисията по преговорите за Конвенцията срещу корупцията, проведени между 21 януари 2002 г. и 1 октомври 2003 г.

Документът на ООН включва мерки като създаването на антикорупционни органи и повишаване на прозрачността при финансирането на предизборни кампании и политически партии, които са насочени както към публичния, така и към частния сектор. Тя съдържа и изисквания за превенция на корупцията в съдебната власт и при възлагането на обществени поръчки. Конвенцията призовава страните активно да насърчават участието на неправителствените организации и гражданското общество към повишаване на обществената активност в борбата срещу корупцията.

Конвенцията изисква от страните да криминализират широк спектър от корупционни нарушения или да търсят друг тип отговорност, като под корупция се разбира не само подкуп или злоупотреба с публични блага, а и търговията с влияние и “прането” на приходи от корупционни сделки.

Конвенция на ООН срещу корупцията (на английски език)(PDF, 256 kb)
Официална страница на конференцията за подписването на Конвенцията (на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ