Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
КЪМ ОБЩ ДНЕВЕН РЕД НА СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

НОВИ ПОДХОДИ И СПОДЕЛЕНИ ОТГОВОРНОСТИ

5-6 септември, 2003 г.
София
 
Г-н Николай Свинаров
Министър на отбраната на Република България


Уважаеми господин генерален секретар на НАТО,
Уважаеми господин Министър-председател,
Уважаеми господа министри,
Ваши превъзходителства,
Дами и господа,

Бих искал да благодаря на домакините от Центъра за изследване на демокрацията за чудесната инициатива и прецизната организация на срещата. Днес тук са събрани голяма част от хората, от които зависи бъдещата сигурност и стабилност в Югоизточна Европа. Сигурен съм, че дискусиите и обсъжданията през теза два дни ще допринесат за засилване на сътрудничеството и добросъседството между нашите държави.

Терористичните атаки срещу САЩ доведоха до формиране на качествено нова военностратегическа среда и наложиха преоценка на рисковете и предизвикателствата за сигурността както в международен, така и в национален план. Международният тероризъм разпростира пипалата си над все по-големи географски територии и реално се превръща в първостепенна опасност и за страните в Югоизточна Европа. Значителното влияние на организираната престъпност в нашия регион заедно със стремежа на крайни религиозно- и етнически-мотивирани организации да създадат своя мрежа на Балканите, както и близостта до нестабилни области като Близкия Изток и Кавказ изправят нашите държави пред огромни проблеми, чието разрешаване е наш основен приоритет.

В рамките на този международен контекст Република България и нейните съседи от Югоизточна Европа имат една обща цел - да работят за превръщането на техните територии в зона на мир и стабилност. Изправени пред необходимостта да намерим правилната стратегия за нашето по-сигурно бъдеще в една изцяло променена среда на сигурност, ние се стремим към по-ефективно сътрудничество с останалите балкански държави. Такова е сътрудничеството, което насърчава съвместното ни пълноценно участие в европейските и евроатлантическите структури.

Развитието на стратегическа среда трансформира значението на Източна Европа и я превърна в един от важните центрове в многополюсната среда за сигурност. По пътя на интеграцията на страните от Югоизточна Европа в НАТО и в Европейския съюз (ЕС) съществуват сериозни предизвикателства: организираната престъпност и корупцията; тлеещите етнически конфликти и тероризмът; недостатъчните мерки за контрол над нелегалното разпространение на оръжия, трафикът на хора и наркотици. Целият този рисков диапазон се нуждае от интегриран подход от страна на държавите в региона. Изграждането на единна концепция и обща стратегия за решаване на вътрешните и външните проблеми на сигурността с помощта на партньорите ни от НАТО и ЕС е най-добрият път към едно по-стабилно бъдеще за региона.

Реалните усилия и постижения на Алианса при овладяването на конфликтите и постигането на стабилност в Югоизточна Европа са значителни. Незаменима е помощта и на Европейския съюз, който придобива все по-активна роля в стабилизирането на региона чрез развитието на Европейската политика за сигурност и отбрана. Първите операции на Съюза - Полицейската мисия в Босна и Херцеговина и операция "Конкордия" в Република Македония ни дават реална представа за нейния потенциал.

Аз имам основание да се гордея с ролята на Република България като стабилизиращ фактор на Балканите. Нашата отговорност за регионалната, европейската и световната сигурност все повече нараства. България, като кандидатка за членство в ЕС, дава своя реален принос към изграждането на Европейските сили за бързо реагиране и към провеждането на военната операция в Македония. Това, както и участието ни в СФОР, КФОР и ИСАФ, е доказателство за обвързаността на страната ни към европейските и евроатлантическите ценности във всичките му измерения и готовността за поемане на задълженията и отговорностите на пълноправното членство.

Въпреки постиженията на балканските страни и на международната общност за заздравяване на мира и сигурността в региона, пред нас предстои значителна работа, която трябва и може да бъде свършена само от нас - народите от Югоизточна Европа.

Страните от Югоизточна Европа действително трябва да вървят към общ дневен ред в областта на сигурността. За да гарантираме успешното изпълнение на тази задача, трябва заедно да определим приоритетите за развитието на сектора на сигурността и перспективите за сътрудничество между нашите държави в съответствие със стремежа ни за пълноценна интеграция в евроатлантическите и европейските структури. Да насърчим диалога между нашите правителства и неправителствените организации и институции, които се занимават с проблемите на сигурността в нашия регион. Редовните многостранни срещи, конференции и семинари дават отлична възможност за размяна на мнения по тези въпроси.

Необходимо е да си помагаме взаимно в борбата с организираната престъпност, нелегалния трафик на наркотици и оръжие, корупцията и прането на пари, овладяването на извънредни ситуации не само на Балканите, но и в по-широк европейски контекст. Извършва се действително уникален за региона опит за взаимодействие в областта на отбраната и сигурността, който е в интерес на всички страни и не накърнява интересите на тези, които досега не са се присъединили към инициативата.

Ние създаваме важен прецедент на генериране на сигурност в Югоизточна Европа от регионални източници, което поставя началото на положителна тенденция към ограничаване на необходимостта от "външна подкрепа" за сигурността и стабилността ни. Това води до пробив от тясно регионалното мислене към един по-универсален подход към проблемите на сигурността и отбраната в цялото евроатлантическо пространство.

За мен ключовата дума в заглавието на днешната конференция е "ОБЩ". Общото включване на държавите от Югоизточна Европа в глобалната антитерористична коалиция; Общото ни участие в мироопазващите и мироподдържащите операции на НАТО и ЕС; Общият ни принос за Многонационалните мироопазващи сили в Югоизточна Европа. Всичко това в голяма степен способства за сигурността на региона.

Като страна, съучредител на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и първи домакин на техния щаб, България положи значителни усилия за успешното им функциониране. Надяваме се, че тяхното по-нататъшно развитие и доближаването им до архитектурата на НАТО ще бъде още една стъпка в изграждането на атмосфера на взаимно разбирателство и взаимодействие на Балканите.

В заключение още веднъж бих искал да откроя необходимостта от съвместните ни усилия за подобряване на сигурността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и да подчертая основополагащата роля на конструктивното партньорство между нашите държави за решаване на общите проблеми на сигурността и отбраната. Пред перспективата за общо европейско и евроатлантическо бъдеще трябва да продължим по пътя на позитивните мерки и правилните решения за мирното развитие на региона, както и намирането на оптимални отговори на настоящите и предстоящи предизвикателства в Югоизточна Европа.

Благодаря за вниманието!
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ