Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на г-н Велизар Киряков, Председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

Председател съм на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Искам да направя една реплика на господин Атанас Тасев по отношение на ценообразуването.

Съвсем наскоро, през август, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране въведе един зелен ред на всички фактури. Всички присъстващи тук плащаме тази зелена енергия. Когато запитахме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране как е формирана цената на тази зелена енергия, не получихме отговор. А мога да ви кажа със сигурност, че в цената на зелената енергия влиза и цената на когенерацията. Тотално объркване на това що е зелена енергия в България. Когенерацията, която се добива от природен газ в цената на електрическия ток.

Така че бих могъл да кажа, че ценообразуването в България е всъщност изключително скрито. Мисля, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране няма никаква информация какво става в електроразпределителните дружества.

Благодаря.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ