Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на проф. Атанас Тасев, енергиен експерт по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

Поради краткото време ще спестя обръщенията. Няма да спестя благодарност към организаторите. Но понеже досега нямаше дискусия веднага ще се хвърля в дискусията.

Ползвам случая, госпожа Бориславова даде интересни данни, че енергийната ефективност на България е десет пъти по-висока. Ще има много изненади – гледам към господин Димитров – когато ние залагаме на енергийната ефективност от гледна точка на планиране на консумацията на електроенергия, ще има страшно много изненади, защото, обърнете внимание, колеги, не е вярна тази цифра, че България има такава висока енергийна интензивност. И ще обясня защо. Защото енергийната ефективност е елементарна формула, в която числителят е енергията, която подлежи на контрол, а в знаменателя е добавъчният продукт, който се създава с тази енергия. А енергията е контролна, обаче добавъчният продукт не. Знаете, че това е част от сивата икономика. Само след две години, когато реално започне да действа Законът за енергийната ефективност и бъдат поставени индивидуални цели за всеки, тогава предприятията веднага ще излязат на светло, защото е по-лесно с това елементарно упражнение – в знаменателя за запишат по-голямата цифра, която е истинска, изведнъж да се окаже, че нашата енергийна интензивност не е такава, каквато тук се демонстрира. Това е първо.

Второ, има една констатация в материала, който е предложен от вносителите, за непрозрачност на ценообразуването в страната. Категорично възразявам. Аз съм консултирал регулатора от 2000 г., достатъчно прозрачно е, има и контрол чрез съдебната система. Въпросът е, че е много трудно и не е за всеки.

Следващото, с което ще приключа – всякакви заключения и всякакви прогнози, които се базират на конкретните параметри на икономическата ситуация в условия на криза, могат да се окажат погрешни на няколкостотин или хиляди процента. Затова наистина трябва да преминем към проактивно планиране. Това го правят много сериозни държави.

В заключение, радвам се, че вече се говори за прилагане на научен подход при формулиране на стратегии и провеждане на преговори. Участвал съм в преговори и зная, че ние винаги сме били твърде слаби в тези преговори, защото не сме изработвали предварителните сценарии, в това число и не сме определяли поведението на всеки един от тях.

Благодаря.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ