Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на Валентина Николова, икономически анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

За да не повтарям повечето неща, които се казаха и в детайли са представени в нашия доклад, съвсем набързо ще представя как ние виждаме ситуацията, в която се намира правителството.

Един устойчив енергиен сектор, какъвто се опитва да бъде българският, в момента е изправен пред голямо количество и комплексни проблеми. Това е един нов пазарен контекст на намаляващо потребление, заради намаляваща енергийна ефективност. Освен това, данните сочат, че на балканския пазар нетният експорт се свива, стартиращо от около 2007 г. Това поставя редица въпроси за енергийната стратегия в бъдеще.

Много вътрешни фактори на натиск, каквито са високо корупционен риск в сектора и силен натиск на заинтересовани лобита, липса на отчетност и отговорност; високо количество външни фактори на натиск, каквито са европейските директиви за намаляване на ефекта от климатичните промени и високата обвързаност с един-единствен източник в ядрената енергетика, какъвто е Русия. За съжаление, ние смятаме, че в момента има неефективен процес на вземане на решения. Както вече се спомена, има противоречиви данни по големите енергийни проекти и липса на независима експертна оценка в голяма част от тях. За съжаление, и прибързаност и липса на оценка за алтернативни решения. Както вече господин Шентов спомена, има перцепция за бързо вземане на решение, което би довело до проблемни решения. Необходима е промяна в начина на оценка и взимане на решения за големите енергийни проекти и за цялостната стратегия на България. На първо място трябва да се постави диверсификацията и сигурността като приоритет. И да се отдели необходимото време за подготовка и формиране на решения, като много важен момент тук е да не се вземат под особено голямо внимание така наречените невъзвръщаеми разходи по проекти като АЕЦ Белене. Тоест, да вземаме решения, базирани на реални данни и на експертна оценка, която експертна оценка взема под внимание комплексните последици за обществото, за икономиката и за околната среда. За да се стигне наистина до един диверсифициран енергиен сектор и най-вече до един нов модел за вземане на решения.

Във връзка с това има редица въпроси, които трябва да си зададем. Какво правим, за да постигнем един балансиран микс, как развиваме нашите възобновяеми енергийни източници, как ще контролираме цената на тока, когато голямото количество заявени такива източници се присъединят към мрежата? Има проблеми с това присъединяване към мрежата. Частни инвестиционни компании не само във възобновяеми източници, но и в традиционни, са изпитвали много големи проблеми с ненавременни включвания в мрежата. Какво правим и какъв сигнал даваме на инвеститорите с това? Какви мерки вземаме, за да избегнем втора газова криза?

Няма да споменавам повече проекта Белене, защото се говори много за това, но има две основни неща, които ни притесняват – не прехвърляме ли голяма част от тежестта върху бъдещите поколения, вземайки решения за един такъв проект? И най-вече проектът, както изглежда в момента, ако се осъществи, това по никакъв начин не решава проблема за диверсификацията, а напротив – той я прави още по-комплексен, защото ние се обвързваме отново за 50-60 и повече години със същия този един източник.

Какво става с разходите по модернизация и по извеждането на блоковете от експлоатация в Козлодуй? Има ли светлина за това какви са разходите? Продължават ли разходите на Козлодуй да остават същите, въпреки че толкова блокове вече не функционират?

Транспортирането и дългосрочното складиране на ядрено гориво също е основен проблем, който трябва да се разгледа. Какъв е статутът на хранилищата, на кого са дадени обществените поръчки? От тази гледна точка – обсъждани ли са алтернативни методи като транспортируеми системи, които ще позволят по-голям наш контрол върху това какво се случва и също така ще намалят значително разходите.

И не на последно място – диверсифицирането на източниците на ядрено гориво. Няма светлина. Няма светлина в това какви са договорите, от кои договори може да се излезе в сферата на ядрената енергетиката?

Основните сфери за интервенция, както ние ги виждаме, отново са: националната стратегия, диверсификацията на енергийни и суровинни източници, прозрачност и равни правила за всички участници на пазара. И най-вече иницииране на независима експертна оценка, за да се вземат правилните решения в правилния отрязък от време.

Благодаря ви. Предполагам, че ще продължим дискусията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ