Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

Уважаеми дами и господа, позволете ми да открия днешната кръгла маса, посветена на проблемите на енергийната политика в страната и по-конкретно на проблема „Енергийна диверсификация и енергийна сигурност”.

За да остане повече време за съдържателната дискусия, ще кажа само няколко думи за формата на кръглата маса и защо ние поставяме фокуса върху енергийната сигурност.

На първо място, по отношение на формата на кръглата маса, ние ще се постараем да поставим на обсъждане основните проблеми на политиката на България в областта на енергетиката и енергийната сигурност. И това си личи от доклада, който ви е раздаден - един аналитичен документ, който разглежда политиката в областта на енергетиката, посветен е на обществените политики в тази област. Това е равнището, среза, който ние бихме искали да имаме на днешното обсъждане. Защото знаете, че през последните месеци и дни се очертаха, грубо казано, два типа говорене. От една страна, политическото говорене, на което сме свидетели ежедневно, което, разбира се, е един съвсем естествен начин на говорене. Но там има други аргументи, включително силови аргументи. А на другият полюс е едно техническо говорене, което в голяма степен е херметизирано в една малка така наречена експертна общност. И това, което липсва, според нас, е точно обсъждането на политиките и на процеса на формиране и осъществяване и прилагане на тези политики; съществуват ли, какви са институционалните механизми и какви са рисковете пред политиката в областта на енергетиката. И ако трябва да употребим една ключова дума в тази област, това е думата диверсификация. Най-елементарно казано, това означава, че е необходимо да имаме разнообразие на горива от множество източници. Това, разбира се, е лесно да се каже, много е трудно да се реализира в практическата политика и се надявам, че като се запознаете и с доклада, който сме подготвили, като чуем изказванията ще ни остане време за обсъждане на този проблем. Смятам, че той би трябвало да бъде сърцевината на днешната дискусия.

На второ място ще спомена, че енергийната сигурност е неразривна част от националната сигурност на страната. Съответно заплахите, които произтичат или се генерират от енергийния сектор, са и заплахи пред националната сигурност. Това е изключително важно. В досегашната дискусия по тези проблеми все още в липсват аргументите на националната сигурност. Може би поради факта, че секторът за сигурност у нас така и остана нереформиран през последните 20 години. И това е една от задачите, които новото правителство си е поставило. Да се надяваме, че на следващ етап ще има по-сериозни аргументи по тези проблеми и сериозно участие и на водещи представители, вкл. министри от сектора за сигурност, за да има баланс в дискусията.

Позволете ми с това да приключа. Още веднъж искам да насоча вашето внимание към доклада, който сме подготвили. Съжалявам, че го раздаваме днес, нямахме възможност да го изпратим предварително. Но мисля, че той дава една добра рамка за дискусията. Освен това там, където смятаме, че нямаме достатъчно информация да вземем отношение, ние сме задали ред въпроси. И мисля, че формулирането на въпроси ще ни помогне за намирането на верните отговори.

Нека накрая да благодаря на нашите любезни домакини от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, на ръководството на комисията – специално на господин Мартин Димитров и на господин Стоян Мавродиев, за тяхното съдействие за организирането на днешната кръгла маса.

Сега предоставям думата на посланик Тове Скарстейн – посланик на Кралство Норвегия в България.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ