Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Открито заседание на Държавно-обществената комисия по въпросите на превенцията на престъпността
 

Динамика на конвенционалната престъпност в България 2006 – 2007 год.

8 септември 2008 г.

Хотел Хилтън, зала Мусала

 

Програма

 

10:30 Откриване

Г-н Михаил Миков, Министър на вътрешните работи

 

10:40 Динамика на конвенционалната престъпност в България 2006 – 2007 г.

Полицейска статистика и виктимизационни изследвания.

Г-н Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията

Противодействие на конвенционалната престъпност. Мерки и практически резултати.

Генерален комисар Павлин Димитров

 

Дискусия

 

12:00 Закриване на заседанието

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ