Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства
 
На 27 май 2008 г. в хотел Шератон, София, Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на посолството на Кралство Нидерландия, организира кръгла маса, посветена на предизвикателствата пред икономическото развитие и конкурентоспособността на България, които поставя съществуването на сивата икономика.

Кръглата маса беше открита от посланика на Кралство Нидерландия, г-н Вилем ван Ее и от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията. Г-н ван Ее посочи, че борбата със сивата икономика е от общ интерес на правителството, бизнеса и гражданите, тъй като тя забавя икономическия растеж и намалява приходите на държавата, а с това – и ползите за обществото. Д-р Шентов предложи изграждането на публично-честна платформа за прозрачно управление и бизнес етика като основен инструмент и база за справяне с проблема сива икономика в България. Той също така подчерта, че политическият отговор трябва да бъде насочен към две приоритетни области с цел контролиране на сивата икономика – съдебна и законодателна реформа и управление на публичните средства, включващо строг контрол на обществените поръчки, концесиите, замените на земя.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представи Индексa на скритата икономика в България, който отразява нейната динамика от 2002 г. насам. Всички изследвания на Центъра за изследване на демокрацията през последните 10 години показват наличието на един порочен кръг между корупцията и сивата икономика. Сивата икономика се превръща в постоянен източник на корупционни плащания за най-различни цели – от избягване на глоби и наказания до завладяване на държавата. Ето защо Центърът за изследване на демокрацията предлага Индексa като инструмент за идентифициране както на ефективността на предприеманите мерки, така и на областите, които се нуждаят от засилен контрол от страна на държавата и бизнеса.

Министърът на финансите г-н Пламен Орешарски отбеляза постигнатите успехи и мерките, довели до засилване на процеса на легализация на приходите на бизнеса. Той подчерта, че най-силен ефект върху сивата икономика са имали данъчната реформа и създаването на единната Агенция по приходите. Кметът на Столична община г-н Бойко Борисов посочи различни примери на корупция и порочни управленски практики, прикрити като законни схеми в България. Той посочи конкретни предложения за подобряване на регулирането и контрола за увеличаване на събираемостта на дължимия данък добавена стойност при регистрацията на автомобили и вноса на акцизни стоки. В заключение той подчерта необходимостта от Закон за публично-честното партньорство. Проф. Валери Димитров, Председател на Сметната палата, допълни, че сивата икономика е предимно проблем на недоброто функциониране на правителствените регулации и ограничаването на икономическата свобода от страната на държавата.

Представителите на бизнеса - г-н Бертрам Ролман, Собственик на Пирин текс, г-н Божидар Данев, Председател на Българската стопанска камара, г-н Божидар Божинов, Председател на Българската търговско-промишлена палата и г-н Щефан Шишковиц, Председател на Управителния съвет на ЕВН България направиха конкретни предложения за ограничаване на скритата икономика, като по-широкото въвеждане на принципа мълчаливото съгласие, изравняване на данъчната оценка на имотите с тяхната пазарна цена, свързване на всички касови апарати онлайн и др. Центърът за изследване на демокрацията ще обобщи и разпространи направените предложения от участниците в дискусията.

Кръглата маса беше закрита от министъра на вътрешните работи г-н Михаил Миков, който обърна специално внимание на срастването между черната, сивата и бялата икономика и необходимостта да се формира широка обществена коалиция за противодействие на сивата икономика.Програма

Медиен съветник (Adobe PDF, 181 KB)

Policy Brief: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България (Adobe PDF, 4.2 MB, ревизирана версия)

Сивата икономика в България – презентация на г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 1.3 MB)

Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства – презентация на г-н Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара (MS Power Point, 706 KB)

Българските медии за кръглата маса
Международните медии за кръглата маса
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ