Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 
Съобщение за медиите

На 12 декември 2007 г. от 10:00 в резиденция „Бояна”, Дом № 2, Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Организираната престъпност в България: пазари и тенденции”. На кръглата маса ще бъде представен последният доклад на Центъра за еволюцията на основните пазари, контролирани от организираната престъпност в страната.

- Анализирани са основните пазари на наркотици (хероин, меки дроги, синтетични наркотици и кокаин). Привеждат се данни за обема на наркопазара като цяло, както и новите тенденции и възможните сценарии за бъдещето. Докладът съдържа и множество данни за географията на наркотърговията и за йерархията на криминалните босове.

- Пазарът на проституция и трафикът на хора: тук новост е предложената типология на проституцията в България, както и очертаването на основните тенденции при износа на проституция и трафика на хора към Западна Европа. Отбелязана е връзката между легалния бизнес на модните агенции и пазара на проституция в страната и чужбина.

- Друга ключова пазарна ниша за организираните престъпни групи са кражбите на коли. Представени са схемите и разделението на труда при кражбите на автомобили и тяхното връщане на собствениците им.

- Бизнесът с антики е от пазарите, които покриват целия спектър между черната и бялата икономика. В доклада са изнесени схеми и данни за цикъла, който свързва иманяри, дилъри, колекционери и аукционери.

- Важен акцент в общата картина на организираната престъпност са т. нар. безмитни магазини и безмитни бензиностанции. Авторите на изследването стигат до извода, че макар и формално легални, те всъщност представляват инфраструктура на контрабандата на цигари, алкохол и дизел (посредством фиктивния износ на тези стоки и препродаването им на вътрешния пазар).

- Направен е и опит за въвеждане на обща типология за очертаване на етапите и тенденциите в развитието на организираната престъпност от началото на 90-те години до наши дни. Особено актуално звучене имат изводите за новата симбиоза на организираната престъпност и корупционната й среда в условията на българско членство в Европейския съюз.

В кръглата маса ще участват с изказвания министърът на вътрешните работи г-н Румен Петков, както и посланиците на САЩ г-н Джон Байърли, на Германия - г-н Михаел Гайер, на Норвегия – г-жа Туве Скарстейн, на Финландия – г-н Кауко Ямсен.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ