Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони
 
Пълен текст на доклада (PDF, 1,9 МB)

Препоръки за укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони: статус и предприети мерки (PDF, 266 KB)

Докладът изследва общите проблеми и спецификите в разкриването, разследването и наказването на деяния, свързани с нелегално преминаване на хора или пренасяне на определени вещи през границите на страната, определяни като трансгранични престъпления, както и вижданията за необходими мерки – законодателни, организационни и технически – за укрепване на правоприлагането и правосъдието в районите по българо-турската, българо-македонската и южната черноморска граница.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ