Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 
Програма

На заседанието на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността

28 септември 2007 г.10.00 – Откриване на заседанието от министър на вътрешните работи и председател на Комисията г-н Румен Петков

10.10 – "Превенцията: българският опит и международната практика", Тихомир Безлов, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията

10.30 – „Превенция на престъпността – предизвикателство пред европейската перспектива на Република България” и Националната кампания „Заедно за по-сигурно бъдеще”, комисар Томи Илиев, заместник директор на ГД „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”

10.45 – Дискусия и обсъждане на план за съвместни действия между институциите през 2008 г. по отношение на проблемите на превенция на престъпността
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ